LEPIDOPTERA d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2021. godine

Kontakt

Ulica Henrika Degena 1
Zagreb

OIB31134555621

MBS081373362

2021
Prihodi 492,3k
Dobit (neto) 61,1k
Imovina 159,3k
Zaposleni 1
Prosječna plaća 8,37k
2021
Prihodi 65,3k
Dobit (neto) 8,12k
Imovina 21,1k
Zaposleni 1
Prosječna plaća 1,11k

Vlasnici i uprava

Petra Plaščar jedini osnivač d.o.o, direktor

LEPIDOPTERA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2021
Ukupni prihodi 492,3k
Poslovni prihodi 492,3k
Poslovni rashodi 424,1k
Financijski prihodi -
Financijski rashodi 3
Ukupni rashodi 424,1k
Dobit ili gubitak razdoblja 61,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 68,1k
Porez na dobit 6,97k
2021
Dugotrajna imovina 17,1k
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina 17,1k
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 142,1k
Potraživanja 88,8k
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 53,3k
Ukupno aktiva 159,3k

LEPIDOPTERA d.o.o. za savjetovanje i usluge Zagreb