LeMasha j.d.o.o.

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 117.324 119.820
Dobit (neto) 8.735 −1.352
Imovina 44.680 47.935
Zaposleni 6 6
Prosječna plaća 591 623
2021 2022
Prihodi 883.982 902.784
Dobit (neto) 65.819 −10.193
Imovina 336.648 361.173
Zaposleni 6 6
Prosječna plaća 4.454 4.700

Vlasnici i uprava

Milan Bukvić jedini osnivač j.d.o.o, direktor

LeMasha j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 121.358 107.667 117.045 117.324 119.820
Poslovni prihodi 121.358 107.667 117.045 117.324 119.820
Poslovni rashodi 111.870 106.074 109.151 108.431 120.815
Financijski prihodi 0 0 - - -
Financijski rashodi 67 101 228 52 356
Ukupni rashodi 111.938 106.176 109.380 108.484 121.172
Dobit ili gubitak razdoblja 8.094 1.024 7.664 8.735 −1.352
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 9.420 1.491 7.664 8.840 −1.352
Porez na dobit 1.325 466 - 104 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 403 890 5.552
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 403 890 5.552
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 26.161 25.881 33.704 43.790 42.383
Potraživanja 13.626 8.813 12.594 16.304 12.954
Financijska imovina 12.316 15.618 19.132 26.759 28.702
Novac u banci i blagajni 218 1.449 1.978 725 725
Ukupno aktiva 26.161 25.881 34.108 44.680 47.935
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 914.375 811.221 881.877 883.982 902.784
Poslovni prihodi 914.373 811.219 881.877 883.982 902.784
Poslovni rashodi 842.889 799.222 822.404 816.978 910.288
Financijski prihodi 2 2 - - -
Financijski rashodi 508 764 1.725 398 2.689
Ukupni rashodi 843.397 799.986 824.129 817.376 912.977
Dobit ili gubitak razdoblja 60.991 7.722 57.748 65.819 −10.193
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 70.978 11.235 57.748 66.606 −10.193
Porez na dobit 9.987 3.513 - 787 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 3.039 6.711 41.835
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 3.039 6.711 41.835
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 197.114 195.005 253.948 329.937 319.338
Potraživanja 102.668 66.406 94.893 122.850 97.608
Financijska imovina 92.799 117.679 144.151 201.619 216.261
Novac u banci i blagajni 1.647 10.920 14.904 5.468 5.469
Ukupno aktiva 197.114 195.005 256.987 336.648 361.173

LeMasha jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Karlovac