LABELLE d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1993. godine

Kontakt

Špadići 64
Poreč - Parenzo

☎ +385 52 431 502

 

OIB25922506324

MBS040086088

2020 2021
Prihodi 11,9M 13,7M
Dobit (neto) 654,5k 634,1k
Imovina 3,15M 2,98M
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 9,22k 9,30k
2020 2021
Prihodi 1,57M 1,82M
Dobit (neto) 86,8k 84,1k
Imovina 419,2k 395,8k
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 1,22k 1,23k

Vlasnici i uprava

Goran Rovis jedini osnivač d.o.o
Elizabeta Jurinović-Rovis direktor

LABELLE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 15,4M 15,3M 14,4M 11,9M 13,7M
Poslovni prihodi 15,4M 15,3M 14,4M 11,9M 13,7M
Poslovni rashodi 14,2M 14,2M 13,2M 11,0M 12,8M
Financijski prihodi - - - - 8,33k
Financijski rashodi 184,3k 144,6k 166,5k 114,5k 98,4k
Ukupni rashodi 14,4M 14,3M 13,4M 11,1M 12,9M
Dobit ili gubitak razdoblja 821,3k 895,8k 822,6k 654,5k 634,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,02M 1,01M 1,00M 743,7k 773,3k
Porez na dobit 205,3k 122,1k 180,5k 89,2k 139,2k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 532,3k 485,5k 464,4k 487,7k 483,4k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 330,2k 362,7k 319,3k 319,3k 305,9k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 202,1k 122,8k 145,1k 168,4k 177,4k
Kratkotrajna imovina 2,38M 2,28M 2,38M 2,67M 2,49M
Potraživanja 184,9k - - - -
Financijska imovina - - - 573,8k -
Novac u banci i blagajni 55,8k 32,8k 116,8k - 65,8k
Ukupno aktiva 2,91M 2,76M 2,84M 3,15M 2,98M

LABELLE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu Poreč - Parenzo