L. S. MOTO d.o.o.

Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Borovička 22
Dražice

☎ +385 51 403 664

 

OIB87303067727

MBS040214456

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 753.093 815.753
Dobit (neto) 4.721 −173.957
Imovina 358.447 262
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 603 466
2020 2021
Prihodi 5.674.184 6.146.293
Dobit (neto) 35.571 −1.310.683
Imovina 2.700.725 1.977
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 4.545 3.517

Vlasnici i uprava

Aleksandar Uzelac član društva, direktor
Loris Valjan član društva, direktor

L. S. MOTO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 676.993 713.874 751.243 753.093 815.753
Poslovni prihodi 676.724 710.609 746.998 735.914 727.827
Poslovni rashodi 630.961 679.607 722.726 739.643 815.562
Financijski prihodi 269 3.264 4.244 17.179 87.926
Financijski rashodi 377 1.349 8.923 8.728 174.148
Ukupni rashodi 631.338 680.957 731.650 748.372 989.710
Dobit ili gubitak razdoblja 37.409 26.969 16.045 4.721 −173.957
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 45.654 32.916 19.592 4.721 −173.957
Porez na dobit 8.245 5.947 3.547 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.045 936 484 9.059 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.045 936 484 9.059 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 267.518 303.377 331.616 349.387 262
Potraživanja 18.652 8.638 36.081 48.419 233
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 4.048 1.030 89 14.319 28
Ukupno aktiva 268.564 304.313 332.101 358.447 262
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 5.100.805 5.378.685 5.660.242 5.674.184 6.146.293
Poslovni prihodi 5.098.778 5.354.086 5.628.262 5.544.745 5.483.813
Poslovni rashodi 4.753.976 5.120.503 5.445.383 5.572.846 6.144.855
Financijski prihodi 2.027 24.599 31.980 129.439 662.480
Financijski rashodi 2.842 10.169 67.236 65.767 1.312.121
Ukupni rashodi 4.756.818 5.130.672 5.512.619 5.638.613 7.456.976
Dobit ili gubitak razdoblja 281.863 203.201 120.896 35.571 −1.310.683
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 343.987 248.013 147.623 35.571 −1.310.683
Porez na dobit 62.124 44.812 26.727 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 7.879 7.055 3.650 68.262 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 7.879 7.055 3.650 68.262 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.015.620 2.285.796 2.498.565 2.632.463 1.977
Potraživanja 140.537 65.088 271.853 364.820 1.760
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 30.504 7.768 671 107.891 217
Ukupno aktiva 2.023.499 2.292.851 2.502.215 2.700.725 1.977

L. S. MOTO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i posredovanje, putnička agencija Dražice