KVINTET d.o.o.

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina • osnovano 2005. godine
2020 2021
Prihodi 471,1k 729,6k
Dobit (neto) 24,2k 194,4k
Imovina 806,2k 1,21M
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 3,63k 3,10k
2020 2021
Prihodi 62,5k 96,8k
Dobit (neto) 3,22k 25,8k
Imovina 107,0k 161,7k
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 482 411

Vlasnici i uprava

Dragan Petković član društva, direktor
Goran (Komadina) Komadina član društva, direktor

KVINTET d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 604,2k 489,1k 722,1k 471,1k 729,6k
Poslovni prihodi 604,2k 489,1k 722,1k 471,1k 729,6k
Poslovni rashodi 315,4k 566,1k 598,2k 443,4k 512,3k
Financijski prihodi 8 16 13 35 32
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 315,4k 566,1k 598,2k 443,4k 512,3k
Dobit ili gubitak razdoblja 254,1k -77,0k 123,9k 24,2k 194,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 288,8k -77,0k 123,9k 27,7k 217,3k
Porez na dobit 34,6k - - 3,47k 22,8k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 298,5k 253,4k 300,6k 315,3k 485,6k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 272,9k 238,3k 216,9k 197,2k 255,4k
Financijska imovina 25,5k 15,1k 83,7k 118,1k 172,3k
Potraživanja - - - - 57,8k
Kratkotrajna imovina 370,3k 255,8k 344,5k 448,1k 690,2k
Potraživanja 934 67,3k 49,0k 112,3k 20,2k
Financijska imovina 8,26k 8,26k 8,26k 8,26k 8,26k
Novac u banci i blagajni 361,1k 180,1k 287,1k 327,5k 661,7k
Ukupno aktiva 711,1k 551,6k 687,5k 806,2k 1,21M

KVINTET društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama, usluge i putnička agencija Pula