KVARANTA d.o.o.

Strojna obrada metala • osnovano 1997. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Melnica 13/A
Barban

☎ +385 52 567 421

 

OIB87832580140

MBS040108040

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 288.954 326.092
Dobit (neto) 1.078 19.370
Imovina 342.552 328.436
Zaposleni 8 9
Prosječna plaća 548 484
2021 2022
Prihodi 2.177.130 2.456.945
Dobit (neto) 8.129 145.948
Imovina 2.580.961 2.474.603
Zaposleni 8 9
Prosječna plaća 4.131 3.650

Vlasnici i uprava

Denis Kvaranta član društva, član uprave
Vedran Kvaranta član društva, član uprave

KVARANTA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 245.756 309.766 273.842 288.954 326.092
Poslovni prihodi 245.113 309.650 269.097 288.859 326.001
Poslovni rashodi 239.481 303.068 260.701 286.708 303.385
Financijski prihodi 643 115 4.744 95 90
Financijski rashodi 5.272 6.046 2.027 1.167 1.698
Ukupni rashodi 244.753 309.115 262.729 287.875 305.083
Dobit ili gubitak razdoblja 882 571 11.028 1.078 19.370
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.002 650 11.112 1.078 21.008
Porez na dobit 120 79 84 - 1.638
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 227.735 225.828 220.916 241.657 219.575
Nematerijalna imovina 7.899 6.825 5.751 4.678 3.604
Materijalna imovina 219.836 219.002 215.164 236.979 215.971
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 88.604 89.264 98.204 100.894 108.860
Potraživanja 19.630 26.250 21.245 17.504 20.980
Financijska imovina 465 1.336 129 1.056 56
Novac u banci i blagajni 707 944 10.801 3.672 1.837
Ukupno aktiva 316.340 315.093 319.120 342.552 328.436
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.851.655 2.333.938 2.063.263 2.177.130 2.456.945
Poslovni prihodi 1.846.808 2.333.065 2.027.513 2.176.414 2.456.262
Poslovni rashodi 1.804.372 2.283.473 1.964.256 2.160.207 2.285.855
Financijski prihodi 4.847 873 35.750 716 683
Financijski rashodi 39.726 45.561 15.277 8.794 12.798
Ukupni rashodi 1.844.098 2.329.034 1.979.533 2.169.001 2.298.653
Dobit ili gubitak razdoblja 6.650 4.308 83.092 8.129 145.948
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7.557 4.904 83.730 8.129 158.292
Porez na dobit 907 596 638 - 12.344
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.715.875 1.701.505 1.664.497 1.820.772 1.654.392
Nematerijalna imovina 59.518 51.428 43.338 35.248 27.157
Materijalna imovina 1.656.357 1.650.077 1.621.159 1.785.524 1.627.235
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 667.592 672.564 739.920 760.189 820.211
Potraživanja 147.908 197.787 160.072 131.885 158.077
Financijska imovina 3.506 10.072 973 7.961 426
Novac u banci i blagajni 5.328 7.118 81.381 27.669 13.845
Ukupno aktiva 2.383.467 2.374.069 2.404.417 2.580.961 2.474.603

KVARANTA društvo s ograničenom odgovornošću za strojnu obradu i trgovinu autodijelovima Barban