KUĆA KOLAČA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

KUĆA KOLAČA j.d.o.o.

Proizvodnja kruha proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača • osnovano 2016. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 499,7k 570,9k
Dobit (neto) 19,2k 18,9k
Imovina 218,8k 192,4k
Zaposleni 5 2
Prosječna plaća 1,10k 3,91k

Vlasnici i uprava

Željko Golubić jedini član j.d.o.o, direktor
HRK 2016 2017 2018 2020 2021
Ukupni prihodi 369,0k 498,8k 568,6k 499,7k 570,9k
Poslovni prihodi 369,0k 424,9k 568,6k 499,7k 570,8k
Poslovni rashodi 360,9k 511,2k 550,6k 479,5k 551,3k
Financijski prihodi - 73,8k 1 3 3
Financijski rashodi 27 18 225 89 576
Ukupni rashodi 360,9k 511,2k 550,8k 479,6k 551,9k
Dobit ili gubitak razdoblja 5,30k -12,4k 17,1k 19,2k 18,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 8,14k -12,4k 17,7k 20,1k 18,9k
Porez na dobit 2,84k - 646 931 42
HRK 2016 2017 2018 2020 2021
Dugotrajna imovina 21,1k 36,7k 59,6k 71,9k 91,9k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 21,1k 36,7k 59,6k 71,9k 91,9k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 44,6k 106,2k 111,2k 144,6k 98,2k
Potraživanja 2,60k 8,11k 717 16,5k 28,0k
Financijska imovina - - 24,4k 46,0k 64,9k
Novac u banci i blagajni 42,0k 34,9k 23,0k 8,75k 5,19k
Ukupno aktiva 65,7k 149,2k 173,2k 218,8k 192,4k