KROJAČKI OBRT " D. M. ŠKORPION MODE", vl. Dragica Milovac

• osnovano 1995. godine

Vlasnici i uprava

Dragica Milovac vlasnik obrta