KRIŠTO OPTIKA, vl. Edita Krišto

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme • osnovano 2004. godine

Vlasnici i uprava

Edita Krišto vlasnik obrta