KRETEX proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.

KRETEX d.o.o.

Proizvodnja ostale vanjske odjeće • osnovano 1994. godine

Kontakt

Staklena ulica 4
Garešnički Brestovac

☎ +385 43 445 428

 

OIB48977067109

MBS010012258

HRK 2020 2021
Prihodi 7,65M 10,4M
Dobit (neto) 585,4k 491,8k
Imovina 6,53M 6,69M
Zaposleni 29 39
Prosječna plaća 4,21k 3,84k

Vlasnici i uprava

Boro Kretić jedini osnivač d.o.o, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6,57M 5,74M 7,34M 7,65M 10,4M
Poslovni prihodi 6,57M 5,74M 7,34M 7,15M 10,0M
Poslovni rashodi 5,78M 5,38M 6,84M 7,01M 9,85M
Financijski prihodi 88 8 5,68k 499,9k 404,7k
Financijski rashodi 4,14k - 180 1 -
Ukupni rashodi 5,79M 5,38M 6,84M 7,01M 9,85M
Dobit ili gubitak razdoblja 645,5k 294,5k 414,5k 585,4k 491,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 787,2k 359,6k 506,2k 635,0k 583,2k
Porez na dobit 141,7k 65,0k 91,7k 49,6k 91,3k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 96,3k 44,7k 695,1k 991,4k 468,2k
Nematerijalna imovina - - - 16,1k 12,9k
Materijalna imovina 96,3k 44,7k 40,1k 290,2k 223,3k
Financijska imovina - - 655,0k 685,0k 232,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4,76M 4,72M 4,68M 5,54M 6,22M
Potraživanja 406,6k 406,6k 375,4k 382,3k 614,6k
Financijska imovina 87,9k 292,8k 224,4k 367,2k 278,9k
Novac u banci i blagajni 846,8k 834,2k 672,3k 610,8k 845,8k
Ukupno aktiva 4,85M 4,77M 5,37M 6,53M 6,69M