Klimaoprema d.d.

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo • osnovano 1989. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Gradna 78/A
Samobor

☎ +385 1 3362 513

 

OIB34383404032

MBS080023642

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 143.706.582 130.384.380
Dobit (neto) 10.279.018 3.571.101
Imovina 107.407.264 133.995.460
Zaposleni 564 649
Prosječna plaća 1.158 1.269
2021 2022
Prihodi 1.082.757.248 982.381.114
Dobit (neto) 77.447.264 26.906.463
Imovina 809.260.032 1.009.588.800
Zaposleni 564 649
Prosječna plaća 8.730 9.563

Vlasnici i uprava

Tomislav Rukavina predsjednik nadzornog odbora
Nikola Rukavina zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Filip Krezić član nadzornog odbora
Ivo Krezić član nadzornog odbora
Toni Bevanda član nadzornog odbora
Sergio Galošić predsjednik uprave
Nikola Mustapić član uprave

Klimaoprema d.d. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 31.963.793 51.688.445 88.343.698 143.706.582 130.384.380
Poslovni prihodi 31.899.243 51.548.757 87.814.166 142.553.300 128.843.614
Poslovni rashodi 30.265.690 47.535.814 77.153.666 129.427.910 124.729.091
Financijski prihodi 64.549 139.688 529.527 1.153.273 1.540.766
Financijski rashodi 255.975 476.442 969.298 1.696.942 1.240.224
Ukupni rashodi 30.521.665 48.012.257 78.122.972 131.124.851 125.969.316
Dobit ili gubitak razdoblja 1.143.217 2.966.270 8.314.516 10.279.018 3.571.101
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.442.126 3.676.186 10.220.727 12.581.724 4.415.064
Porez na dobit 298.908 709.916 1.906.209 2.302.706 843.962
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 14.896.820 19.193.117 18.273.100 23.338.870 23.896.636
Nematerijalna imovina 799.594 1.021.151 1.743.715 1.784.341 3.480.538
Materijalna imovina 13.846.789 17.921.528 15.677.460 16.863.085 19.211.216
Financijska imovina 250.436 250.436 230.630 45.937 45.937
Potraživanja - - 596.646 4.626.262 1.136.589
Kratkotrajna imovina 18.617.408 22.582.781 52.746.261 82.620.623 95.539.246
Potraživanja 9.849.065 10.117.427 39.386.973 40.893.948 50.199.951
Financijska imovina 801.856 841.459 1.601.377 5.277.327 5.437.955
Novac u banci i blagajni 2.394.321 4.477.599 3.767.900 24.045.847 20.833.502
Ukupno aktiva 33.991.050 42.975.322 72.966.846 107.407.264 133.995.460
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 240.831.200 389.446.592 665.625.600 1.082.757.248 982.381.114
Poslovni prihodi 240.344.848 388.394.112 661.635.840 1.074.067.840 970.772.211
Poslovni rashodi 228.036.848 358.158.592 581.314.304 975.174.592 939.771.337
Financijski prihodi 486.346 1.052.481 3.989.722 8.689.340 11.608.903
Financijski rashodi 1.928.644 3.589.757 7.303.183 12.785.612 9.344.475
Ukupni rashodi 229.965.488 361.748.352 588.617.536 987.960.192 949.115.812
Dobit ili gubitak razdoblja 8.613.574 22.349.366 62.645.728 77.447.264 26.906.463
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 10.865.703 27.698.228 77.008.072 94.797.000 33.265.302
Porez na dobit 2.252.129 5.348.863 14.362.339 17.349.740 6.358.839
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 112.240.096 144.610.544 137.678.672 175.846.720 180.049.208
Nematerijalna imovina 6.024.548 7.693.864 13.138.022 13.444.124 26.224.118
Materijalna imovina 104.328.632 135.029.760 118.121.824 127.054.920 144.746.908
Financijska imovina 1.886.913 1.886.913 1.737.688 346.118 346.118
Potraživanja - - 4.495.436 34.856.576 8.563.633
Kratkotrajna imovina 140.272.864 170.149.968 397.416.704 622.505.088 719.840.452
Potraživanja 74.207.784 76.229.760 296.761.152 308.115.456 378.231.531
Financijska imovina 6.041.587 6.339.977 12.065.578 39.762.024 40.972.274
Novac u banci i blagajni 18.040.018 33.736.472 28.389.244 181.173.440 156.970.028
Ukupno aktiva 256.105.568 323.797.568 549.768.704 809.260.032 1.009.588.800

Klimaoprema d.d. za projektiranje, proizvodnju, postavljanje, popravak i održavanje opreme za klimatizaciju Samobor