KLEOPATRA d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i poslovne usluge

KLEOPATRA d.o.o.

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane • osnovano 2007. godine

Kontakt

Obala kneza Branimira 12
Zadar

OIB11699354402

MBS110014379

HRK 2018 2019
Prihodi 1,74M 1,74M
Dobit (neto) -769,2k -746,8k
Imovina 224,4k 312,7k
Zaposleni 10 11
Prosječna plaća 3,24k 3,00k

Vlasnici i uprava

Ivica Babić jedini osnivač d.o.o., član uprave
HRK 2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 3,89M 3,52M 1,78M 1,74M 1,74M
Poslovni prihodi 3,89M 3,52M 1,78M 1,74M 1,74M
Poslovni rashodi 4,08M 3,80M 2,21M 2,32M 2,45M
Financijski prihodi 3,57k 6,48k 1,06k 280 1
Financijski rashodi 19,6k 56,4k 53,7k 183,6k 40,5k
Ukupni rashodi 4,10M 3,86M 2,26M 2,51M 2,49M
Dobit ili gubitak razdoblja -213,0k -331,9k -487,5k -769,2k -746,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -213,0k -331,9k -487,5k -769,2k -746,8k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2015 2016 2017 2018 2019
Dugotrajna imovina 227,7k 203,8k 191,5k 199,3k 130,9k
Nematerijalna imovina 206,8k 195,2k 185,5k 156,2k 98,8k
Materijalna imovina 20,9k 8,60k 5,99k 43,1k 32,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 25,7k 47,4k 18,3k 25,1k 181,7k
Potraživanja 269 7,47k - 3,44k 6,53k
Financijska imovina - - - - 162,1k
Novac u banci i blagajni 10,7k 29,6k 12,9k 13,3k 13,1k
Ukupno aktiva 253,5k 268,0k 214,0k 224,4k 312,7k