KLEOPATRA d.o.o.

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Obala kneza Branimira 12
Zadar

OIB11699354402

MBS110014379

2018 2019
Prihodi 231.088 232.037
Dobit (neto) −102.095 −99.126
Imovina 29.793 41.511
Zaposleni 10 11
Prosječna plaća 430 398
2018 2019
Prihodi 1.741.138 1.748.287
Dobit (neto) −769.240 −746.868
Imovina 224.477 312.765
Zaposleni 10 11
Prosječna plaća 3.241 3.002

Vlasnici i uprava

Ivica Babić jedini osnivač d.o.o., član uprave

KLEOPATRA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 516.777 468.393 236.424 231.088 232.037
Poslovni prihodi 516.303 467.532 236.283 231.051 232.037
Poslovni rashodi 542.437 504.951 293.992 308.807 325.786
Financijski prihodi 474 861 141 37 0
Financijski rashodi 2.609 7.495 7.138 24.377 5.376
Ukupni rashodi 545.047 512.446 301.130 333.184 331.163
Dobit ili gubitak razdoblja −28.269 −44.053 −64.706 −102.095 −99.126
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −28.269 −44.053 −64.706 −102.095 −99.126
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 30.230 27.058 25.427 26.457 17.383
Nematerijalna imovina 27.447 25.916 24.631 20.735 13.121
Materijalna imovina 2.782 1.141 795 5.721 4.262
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.418 6.295 2.436 3.335 24.127
Potraživanja 35 991 - 457 866
Financijska imovina - - - - 21.521
Novac u banci i blagajni 1.424 3.933 1.719 1.766 1.739
Ukupno aktiva 33.649 35.574 28.408 29.793 41.511
🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 3.893.663 3.529.108 1.781.339 1.741.138 1.748.287
Poslovni prihodi 3.890.091 3.522.620 1.780.275 1.740.858 1.748.286
Poslovni rashodi 4.086.998 3.804.554 2.215.084 2.326.707 2.454.642
Financijski prihodi 3.572 6.488 1.064 280 1
Financijski rashodi 19.665 56.472 53.786 183.671 40.513
Ukupni rashodi 4.106.663 3.861.026 2.268.870 2.510.378 2.495.155
Dobit ili gubitak razdoblja −213.000 −331.918 −487.531 −769.240 −746.868
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −213.000 −331.918 −487.531 −769.240 −746.868
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 227.771 203.869 191.581 199.346 130.979
Nematerijalna imovina 206.803 195.266 185.588 156.234 98.861
Materijalna imovina 20.968 8.603 5.993 43.112 32.118
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 25.758 47.435 18.361 25.131 181.786
Potraživanja 269 7.474 - 3.448 6.531
Financijska imovina - - - - 162.150
Novac u banci i blagajni 10.734 29.639 12.957 13.306 13.105
Ukupno aktiva 253.529 268.033 214.046 224.477 312.765

KLEOPATRA d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i poslovne usluge Zadar