KIM NATURA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge

KIM NATURA d.o.o.

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje • osnovano 2012. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 1,62M 1,34M
Dobit (neto) 99,6k 52,1k
Imovina 4,72M 4,48M
Zaposleni 12 7
Prosječna plaća 2,77k 3,15k

Vlasnici i uprava

Mia Korade jedini osnivač j.d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,90M 2,91M 2,92M 1,62M 1,34M
Poslovni prihodi 1,90M 2,91M 2,92M 1,61M 1,34M
Poslovni rashodi 1,75M 2,73M 2,79M 1,47M 1,26M
Financijski prihodi 477 344 5,81k 4,28k 3,14k
Financijski rashodi 7,24k 37,6k 32,5k 41,9k 28,9k
Ukupni rashodi 1,76M 2,77M 2,82M 1,52M 1,29M
Dobit ili gubitak razdoblja 122,5k 127,4k 80,9k 99,6k 52,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 140,8k 145,0k 98,2k 99,6k 52,1k
Porez na dobit 18,2k 17,6k 17,2k - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,29M 2,08M 1,80M 1,56M 1,43M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1,29M 2,08M 1,80M 1,56M 1,43M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,05M 1,84M 2,58M 3,11M 2,99M
Potraživanja 315,3k 446,2k 794,0k 1,25M 1,10M
Financijska imovina 175,9k - - - -
Novac u banci i blagajni 81,0k 133,0k 87,0k 47,1k 117,5k
Ukupno aktiva 3,34M 3,94M 4,40M 4,72M 4,48M