KERASAN OUTLET d.o.o.

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom • osnovano 2017. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 80.050 169.198
Dobit (neto) −18.308 −45.364
Imovina 188.884 291.928
Zaposleni 3 4
Prosječna plaća 478 379
2021 2022
Prihodi 603.138 1.274.825
Dobit (neto) −137.946 −341.800
Imovina 1.423.151 2.199.534
Zaposleni 3 4
Prosječna plaća 3.604 2.863

Vlasnici i uprava

Nikola Jakšić jedini član d.o.o, član uprave

KERASAN OUTLET d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 159.461 269.613 114.443 80.050 169.198
Poslovni prihodi 158.922 269.381 109.196 79.165 169.181
Poslovni rashodi 151.779 254.300 111.017 95.996 213.141
Financijski prihodi 538 232 5.247 884 16
Financijski rashodi 721 960 389 2.362 1.421
Ukupni rashodi 152.501 255.261 111.406 98.358 214.563
Dobit ili gubitak razdoblja 6.431 12.536 2.928 −18.308 −45.364
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 6.959 14.352 3.036 −18.308 −45.364
Porez na dobit 528 1.815 108 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.512 5.668 4.340 86.913 123.060
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4.512 5.668 4.340 86.913 123.060
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 78.453 106.294 137.693 101.970 168.323
Potraživanja 11.494 14.664 29.578 23.071 13.274
Financijska imovina 3.981 11.674 12.090 4.014 10.800
Novac u banci i blagajni 16.424 47.292 56.760 13.583 18.422
Ukupno aktiva 82.966 111.962 142.117 188.884 291.928
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.201.462 2.031.402 862.278 603.138 1.274.825
Poslovni prihodi 1.197.405 2.029.652 822.744 596.476 1.274.701
Poslovni rashodi 1.143.584 1.916.029 836.463 723.282 1.605.913
Financijski prihodi 4.057 1.750 39.534 6.662 124
Financijski rashodi 5.439 7.237 2.933 17.802 10.712
Ukupni rashodi 1.149.023 1.923.266 839.396 741.084 1.616.625
Dobit ili gubitak razdoblja 48.458 94.456 22.065 −137.946 −341.800
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 52.439 108.136 22.882 −137.946 −341.800
Porez na dobit 3.981 13.680 817 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 34.000 42.708 32.700 654.851 927.203
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 34.000 42.708 32.700 654.851 927.203
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 591.109 800.876 1.037.450 768.300 1.268.236
Potraživanja 86.608 110.488 222.862 173.829 100.013
Financijska imovina 30.000 87.962 91.099 30.249 81.380
Novac u banci i blagajni 123.747 356.329 427.663 102.345 138.802
Ukupno aktiva 625.109 843.584 1.070.786 1.423.151 2.199.534

KERASAN OUTLET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Zadar