KCO j.d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Brezine 9
Gornji Bogićevci

☎ +385 35 362 843

 

OIB60951566768

MBS030175603

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 701.719 556.125
Dobit (neto) 54.100 39.048
Imovina 404.477 635.619
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 539 608
2021 2022
Prihodi 5.287.109 4.190.124
Dobit (neto) 407.617 294.209
Imovina 3.047.536 4.789.072
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 4.065 4.588

Vlasnici i uprava

Bojan Knežević jedini član j.d.o.o, član uprave

KCO j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 268.888 398.146 374.856 701.719 556.125
Poslovni prihodi 268.745 398.136 367.090 700.573 555.963
Poslovni rashodi 244.563 378.571 352.151 637.183 508.231
Financijski prihodi 142 10 7.766 1.146 161
Financijski rashodi 3.244 2.521 5.087 4.367 4.468
Ukupni rashodi 247.807 381.092 357.238 641.551 512.700
Dobit ili gubitak razdoblja 18.501 15.007 15.760 54.100 39.048
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 21.080 17.054 17.617 60.168 43.424
Porez na dobit 2.579 2.046 1.856 6.068 4.376
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 9.512 7.134 5.894 1.643 13.763
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 9.512 7.134 5.894 1.643 13.763
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 98.927 190.888 121.642 402.832 621.854
Potraživanja 69.116 146.654 41.819 296.542 480.273
Financijska imovina 5.308 - 464 - -
Novac u banci i blagajni 273 348 - 2.306 5.047
Ukupno aktiva 108.441 198.024 127.538 404.477 635.619
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.025.939 2.999.837 2.824.355 5.287.109 4.190.124
Poslovni prihodi 2.024.865 2.999.759 2.765.841 5.278.471 4.188.906
Poslovni rashodi 1.842.660 2.852.347 2.653.285 4.800.857 3.829.271
Financijski prihodi 1.074 78 58.514 8.638 1.218
Financijski rashodi 24.448 18.995 38.332 32.910 33.671
Ukupni rashodi 1.867.108 2.871.342 2.691.617 4.833.767 3.862.942
Dobit ili gubitak razdoblja 139.399 113.076 118.749 407.617 294.209
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 158.831 128.495 132.738 453.342 327.182
Porez na dobit 19.432 15.419 13.989 45.725 32.973
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 71.674 53.756 44.409 12.381 103.701
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 71.674 53.756 44.409 12.381 103.701
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 745.366 1.438.246 916.517 3.035.145 4.685.361
Potraživanja 520.762 1.104.970 315.086 2.234.298 3.618.618
Financijska imovina 40.000 - 3.500 - -
Novac u banci i blagajni 2.057 2.627 - 17.377 38.027
Ukupno aktiva 817.050 1.492.012 960.936 3.047.536 4.789.072

KCO jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge Gornji Bogićevci