KARBON ZAPREŠIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

KARBON ZAPREŠIĆ d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1994. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 2,14M 1,57M
Dobit (neto) 183,0k 111,2k
Imovina 1,65M 1,65M
Zaposleni 2 4
Prosječna plaća 8,66k 3,83k

Vlasnici i uprava

Bernarda Kulundžić član društva, prokurist
Mato Kulundžić član društva, prokurist
Davor Kulundžić direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,33M 1,48M 1,68M 2,14M 1,57M
Poslovni prihodi 1,33M 1,38M 1,68M 2,13M 1,56M
Poslovni rashodi 1,22M 1,38M 1,58M 1,88M 1,44M
Financijski prihodi 311 100,3k 856 4,63k 9,00k
Financijski rashodi 4,17k 6,78k - 46,8k 4,27k
Ukupni rashodi 1,23M 1,39M 1,58M 1,93M 1,44M
Dobit ili gubitak razdoblja 88,9k 84,0k 90,0k 183,0k 111,2k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 101,4k 96,3k 102,3k 208,4k 124,0k
Porez na dobit 12,5k 12,2k 12,3k 25,3k 12,8k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 202,2k 227,0k 268,9k 441,1k 356,3k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 202,2k 227,0k 268,9k 441,1k 356,3k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 887,2k 1,05M 1,10M 1,21M 1,30M
Potraživanja 261,6k 249,1k 351,0k 342,7k 290,9k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 218,2k 83,6k 41,3k 153,5k 142,5k
Ukupno aktiva 1,09M 1,28M 1,37M 1,65M 1,65M