KANIKA d.o.o.

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2005. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Nikole Pavića 11
Zagreb

☎ +385 91 244 4200

 

OIB88150979673

MBS080532389

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 853.270 742.136
Dobit (neto) 81.760 5.673
Imovina 733.417 565.322
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 731 753
2021 2022
Prihodi 6.428.963 5.591.626
Dobit (neto) 616.024 42.747
Imovina 5.525.934 4.259.423
Zaposleni 5 5
Prosječna plaća 5.510 5.676

Vlasnici i uprava

Mladen-Kristian Kale jedini osnivač d.o.o, direktor

KANIKA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 368.569 289.984 428.700 853.270 742.136
Poslovni prihodi 367.231 287.048 427.601 804.458 741.104
Poslovni rashodi 283.676 283.557 357.266 742.246 732.521
Financijski prihodi 1.338 2.935 1.098 48.811 1.031
Financijski rashodi 2.789 3.767 3.109 18.440 1.199
Ukupni rashodi 286.466 287.325 360.376 760.686 733.720
Dobit ili gubitak razdoblja 71.585 1.162 58.713 81.760 5.673
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 82.102 2.658 68.324 92.583 8.415
Porez na dobit 10.517 1.496 9.610 10.823 2.741
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 225.999 191.797 137.041 105.467 37.369
Nematerijalna imovina - - - 1.645 822
Materijalna imovina 225.999 191.797 137.041 103.822 36.546
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 320.695 337.294 391.652 627.534 525.626
Potraživanja 223.305 242.872 232.868 354.840 285.420
Financijska imovina 28.334 28.571 28.690 25.150 31.736
Novac u banci i blagajni 48.791 26.287 130.092 247.543 208.469
Ukupno aktiva 546.695 529.506 534.458 733.417 565.322
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.776.988 2.184.885 3.230.042 6.428.963 5.591.626
Poslovni prihodi 2.766.902 2.162.768 3.221.763 6.061.190 5.583.853
Poslovni rashodi 2.137.362 2.136.464 2.691.825 5.592.453 5.519.186
Financijski prihodi 10.086 22.117 8.279 367.773 7.773
Financijski rashodi 21.021 28.387 23.429 138.939 9.034
Ukupni rashodi 2.158.383 2.164.851 2.715.254 5.731.392 5.528.220
Dobit ili gubitak razdoblja 539.359 8.756 442.376 616.024 42.747
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 618.605 20.034 514.788 697.571 63.406
Porez na dobit 79.246 11.278 72.412 81.547 20.659
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.702.795 1.445.099 1.032.537 794.647 281.557
Nematerijalna imovina - - - 12.399 6.199
Materijalna imovina 1.702.795 1.445.099 1.032.537 782.248 275.358
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.416.284 2.541.342 2.950.902 4.728.162 3.960.330
Potraživanja 1.682.497 1.829.922 1.754.547 2.673.549 2.150.502
Financijska imovina 213.485 215.273 216.170 189.498 239.116
Novac u banci i blagajni 367.623 198.061 980.185 1.865.115 1.570.712
Ukupno aktiva 4.119.079 3.989.566 4.026.878 5.525.934 4.259.423

KANIKA d.o.o. za trgovinu i usluge Zagreb