Kamen-Ingrad dioničko društvo za proizvodnju, građenje, transport i trgovinu ˝u stečaju˝

Kamen-Ingrad d.d. ˝u stečaju˝

Gradnja cesta i autocesta • osnovano 1992. godine

Kontakt

Trg bana Jelačića 9
Velika

OIB75852810093

MBS050000984

HRK 2017 2018
Prihodi 445,3k 3,73M
Dobit (neto) -76,9M -70,8M
Imovina 92,0M 18,0M
Zaposleni 4 3
Prosječna plaća 4,70k 4,73k
HRK 2014 2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 280,2k 305,1k 666,8k 445,3k 3,73M
Poslovni prihodi 200,0k 304,6k 651,3k 420,9k 75,9k
Poslovni rashodi 3,68M 3,89M 7,01M 20,9M 2,55M
Financijski prihodi 871 560 15,5k 24,3k 3,66M
Financijski rashodi 62,4k 2,31k 10,6M 56,3M 72,0M
Ukupni rashodi 7,52M 15,2M 17,6M 77,3M 74,5M
Dobit ili gubitak razdoblja -7,24M -14,9M -16,9M -76,9M -70,8M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -7,24M -14,9M -16,9M -76,9M -70,8M
Porez na dobit - - - - -
HRK 2014 2015 2016 2017 2018
Dugotrajna imovina 66,7M 63,6M 49,6M 4,85M 1,11M
Nematerijalna imovina 1,32M 1,32M 1,32M 1,32M -
Materijalna imovina 50,1M 46,9M 40,5M 2,22M 47,2k
Financijska imovina 14,2M 14,2M 6,88M 814,1k 814,1k
Potraživanja 1,09M 1,08M 888,9k 481,1k 248,6k
Kratkotrajna imovina 139,7M 127,5M 124,6M 87,2M 16,9M
Potraživanja 72,1M 58,1M 55,1M 50,7M 109,7k
Financijska imovina 54,3M 54,3M 54,2M 21,0M 13,3M
Novac u banci i blagajni 3,59k 1,82M 1,98M 2,24M 3,48M
Ukupno aktiva 206,5M 191,1M 174,2M 92,0M 18,0M