KADUM INTERNATIONAL d.o.o. za trgovinu i usluge

KADUM INTERNATIONAL d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine

Kontakt

Višnjanska 2
Poreč - Parenzo

☎ +385 91 919 5953

 

OIB07953834256

MBS040037122

HRK 2020 2021
Prihodi 2,14M 4,72M
Dobit (neto) 119,1k 686,4k
Imovina 6,03M 6,99M
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 5,53k 4,61k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 4,90M 5,08M 6,17M 2,14M 4,72M
Poslovni prihodi 4,89M 5,08M 6,17M 2,13M 4,71M
Poslovni rashodi 3,98M 4,55M 5,61M 1,97M 3,93M
Financijski prihodi 9,60k 271 1,13k 9,55k 6,80k
Financijski rashodi 1,54k 12,8k 14,9k 33,5k 26,9k
Ukupni rashodi 3,98M 4,56M 5,63M 2,00M 3,95M
Dobit ili gubitak razdoblja 751,7k 421,7k 444,6k 119,1k 686,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 918,7k 514,5k 545,4k 135,4k 762,7k
Porez na dobit 167,0k 92,7k 100,7k 16,2k 76,3k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 795,0k 691,5k 633,3k 487,3k 539,4k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 795,0k 691,5k 633,3k 487,3k 539,4k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4,31M 5,23M 5,70M 5,54M 6,45M
Potraživanja 784,2k 991,1k 1,33M 600,2k 824,5k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3,17M 3,84M 4,08M 4,68M 5,23M
Ukupno aktiva 5,11M 5,93M 6,34M 6,03M 6,99M