KA-BI TISAK d.o.o. u stečaju

Ostalo tiskanje • osnovano 1991. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Haulikova 2
Zagreb

OIB19041223416

MBS080409945

Pošalji e-mail
2018 2019
Prihodi 1.752.174 810.248
Dobit (neto) −77.458 −137.769
Imovina 1.219.227 846.916
Zaposleni 13 14
Prosječna plaća 1.133 674
2018 2019
Prihodi 13.201.756 6.104.820
Dobit (neto) −583.612 −1.038.027
Imovina 9.186.273 6.381.090
Zaposleni 13 14
Prosječna plaća 8.543 5.082

Vlasnici i uprava

Zdravko Kaurić jedini osnivač d.o.o.
Ivana Kamenečki stečajni upravitelj

KA-BI TISAK d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2014 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 474.592 1.156.303 1.526.919 1.752.174 810.248
Poslovni prihodi 474.592 1.145.757 1.503.432 1.737.223 789.871
Poslovni rashodi 460.398 1.129.287 1.487.974 1.791.262 926.343
Financijski prihodi - 10.545 23.486 14.950 20.377
Financijski rashodi - 1.820 24.865 38.369 21.675
Ukupni rashodi 460.398 1.131.107 1.512.839 1.829.632 948.018
Dobit ili gubitak razdoblja 11.354 16.444 6.860 −77.458 −137.769
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 14.193 25.195 14.079 −77.458 −137.769
Porez na dobit 2.838 8.751 7.219 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 814.413 914.705 695.274 327.737 67.871
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 814.413 747.652 511.753 325.091 67.150
Financijska imovina - 167.053 183.521 2.645 721
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 321.345 503.472 820.439 891.490 779.044
Potraživanja 142.842 243.073 378.679 388.585 261.445
Financijska imovina 167.246 245.542 436.405 496.530 516.224
Novac u banci i blagajni 292 14.856 5.354 6.374 1.374
Ukupno aktiva 1.135.759 1.418.177 1.515.714 1.219.227 846.916
🧾 Račun dobiti i gubitka
2014 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 3.575.815 8.712.166 11.504.572 13.201.756 6.104.820
Poslovni prihodi 3.575.815 8.632.708 11.327.613 13.089.111 5.951.287
Poslovni rashodi 3.468.872 8.508.618 11.211.144 13.496.270 6.979.536
Financijski prihodi - 79.458 176.959 112.645 153.533
Financijski rashodi - 13.713 187.346 289.098 163.311
Ukupni rashodi 3.468.872 8.522.331 11.398.490 13.785.368 7.142.847
Dobit ili gubitak razdoblja 85.554 123.898 51.690 −583.612 −1.038.027
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 106.943 189.835 106.082 −583.612 −1.038.027
Porez na dobit 21.389 65.937 54.392 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.136.199 6.891.850 5.238.547 2.469.335 511.378
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 6.136.199 5.633.189 3.855.806 2.449.401 505.944
Financijska imovina - 1.258.661 1.382.741 19.934 5.434
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.421.179 3.793.412 6.181.604 6.716.938 5.869.712
Potraživanja 1.076.246 1.831.438 2.853.163 2.927.799 1.969.860
Financijska imovina 1.260.116 1.850.039 3.288.098 3.741.109 3.889.494
Novac u banci i blagajni 2.207 111.935 40.343 48.030 10.358
Ukupno aktiva 8.557.378 10.685.262 11.420.151 9.186.273 6.381.090

KA-BI TISAK društvo s ograničenom odgovornošću za grafičku djelatnost i uvoz-izvoz u stečaju Zagreb