JUŠTINA d.o.o.

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 707.835 808.187
Dobit (neto) 10.517 2.483
Imovina 334.946 350.761
Zaposleni 22 21
Prosječna plaća 641 723
2021 2022
Prihodi 5.333.188 6.089.291
Dobit (neto) 79.246 18.712
Imovina 2.523.652 2.642.816
Zaposleni 22 21
Prosječna plaća 4.835 5.449

Vlasnici i uprava

Dragan Vukoja predsjednik nadzornog odbora
Ivana Abramović Vujasin zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Andrija Kazija član nadzornog odbora
Dino Barešić član nadzornog odbora
Eriden Livić član nadzornog odbora
Marija Vulin član nadzornog odbora
Nedjeljko Striguljica član nadzornog odbora
Antonio Šarić član uprave

JUŠTINA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 445.283 536.130 562.495 707.835 808.187
Poslovni prihodi 441.110 535.989 562.359 707.624 808.076
Poslovni rashodi 437.559 519.675 546.971 688.430 793.988
Financijski prihodi 4.173 140 135 211 111
Financijski rashodi 5.632 6.475 7.459 7.695 11.484
Ukupni rashodi 443.191 526.151 554.431 696.125 805.473
Dobit ili gubitak razdoblja 2.092 9.978 7.067 10.517 2.483
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.092 9.978 8.064 11.709 2.714
Porez na dobit - - 997 1.191 230
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 130.481 147.805 147.706 159.870 226.028
Nematerijalna imovina 28.568 26.773 24.030 21.646 56.491
Materijalna imovina 101.913 121.032 123.675 138.224 169.537
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 104.127 74.722 124.023 174.832 124.733
Potraživanja 98.157 69.675 101.681 162.761 116.716
Financijska imovina 15 15 15 15 15
Novac u banci i blagajni 5.954 5.031 22.326 12.054 8.000
Ukupno aktiva 236.604 223.939 272.557 334.946 350.761
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.354.991 4.039.472 4.238.123 5.333.188 6.089.291
Poslovni prihodi 3.323.544 4.038.413 4.237.099 5.331.597 6.088.453
Poslovni rashodi 3.296.789 3.915.498 4.121.156 5.186.980 5.982.306
Financijski prihodi 31.447 1.059 1.024 1.591 838
Financijski rashodi 42.436 48.793 56.206 57.981 86.533
Ukupni rashodi 3.339.225 3.964.291 4.177.362 5.244.961 6.068.839
Dobit ili gubitak razdoblja 15.766 75.181 53.248 79.246 18.712
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 15.766 75.181 60.761 88.227 20.452
Porez na dobit - - 7.513 8.981 1.740
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 983.113 1.113.639 1.112.893 1.204.546 1.703.015
Nematerijalna imovina 215.247 201.722 181.057 163.097 425.638
Materijalna imovina 767.866 911.917 931.836 1.041.449 1.277.377
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 784.551 562.999 934.458 1.317.273 939.801
Potraživanja 739.564 524.972 766.122 1.226.327 879.398
Financijska imovina 120 120 120 120 120
Novac u banci i blagajni 44.867 37.907 168.216 90.826 60.283
Ukupno aktiva 1.782.697 1.687.271 2.053.584 2.523.652 2.642.816

JUŠTINA, društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu, turizam, uslužne djelatnosti i šport Pakoštane