JOAN d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Slavonska avenija 7
Zagreb

OIB73099284211

MBS080212523

Pošalji e-mail
2017 2018
Prihodi 115.484 168.929
Dobit (neto) 149 1.327
Imovina 394.364 380.604
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 679 717
2017 2018
Prihodi 870.120 1.272.803
Dobit (neto) 1.127 10.001
Imovina 2.971.342 2.867.666
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 5.116 5.403

Vlasnici i uprava

Marko Mladenović jedini član d.o.o, direktor

JOAN d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2014 2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 88.942 145.197 154.020 115.484 168.929
Poslovni prihodi 88.833 143.247 154.006 114.281 168.143
Poslovni rashodi 87.734 141.877 150.776 113.614 163.065
Financijski prihodi 91 51 14 1.203 786
Financijski rashodi 1.002 1.182 2.754 1.352 3.748
Ukupni rashodi 88.736 143.059 153.530 114.967 166.813
Dobit ili gubitak razdoblja 124 1.636 113 149 1.327
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 206 2.138 490 517 2.116
Porez na dobit 81 501 376 367 789
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 7.125 10.292 4.728 945 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 7.125 10.292 4.728 945 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 423.186 387.697 393.472 393.419 380.604
Potraživanja 38.053 37.453 33.713 31.562 29.220
Financijska imovina - - - - 314
Novac u banci i blagajni 29.995 1.520 15.576 18.924 37.785
Ukupno aktiva 430.312 397.990 398.201 394.364 380.604
🧾 Račun dobiti i gubitka
2014 2015 2016 2017 2018
Ukupni prihodi 670.139 1.093.994 1.160.470 870.120 1.272.803
Poslovni prihodi 669.317 1.079.297 1.160.359 861.051 1.266.876
Poslovni rashodi 661.035 1.068.973 1.136.026 856.030 1.228.614
Financijski prihodi 688 390 111 9.069 5.927
Financijski rashodi 7.551 8.912 20.751 10.194 28.243
Ukupni rashodi 668.586 1.077.885 1.156.777 866.224 1.256.857
Dobit ili gubitak razdoblja 940 12.331 857 1.127 10.001
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.553 16.109 3.693 3.896 15.946
Porez na dobit 613 3.778 2.836 2.769 5.945
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 53.690 77.548 35.625 7.125 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 53.690 77.548 35.625 7.125 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.188.502 2.921.109 2.964.621 2.964.217 2.867.666
Potraživanja 286.715 282.193 254.018 237.808 220.160
Financijska imovina - - - - 2.371
Novac u banci i blagajni 225.998 11.457 117.358 142.589 284.695
Ukupno aktiva 3.242.192 2.998.657 3.000.246 2.971.342 2.867.666

JOAN d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu Zagreb