J.M. POLJAK d.o.o.

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 379.026 420.665
Dobit (neto) 5.896 6.944
Imovina 118.853 141.252
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 619 680
2021 2022
Prihodi 2.855.775 3.169.505
Dobit (neto) 44.426 52.323
Imovina 895.504 1.064.266
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 4.668 5.124

Vlasnici i uprava

Janko Poljak jedini osnivač d.o.o
Miro Poljak direktor

J.M. POLJAK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 392.627 354.719 400.817 379.026 420.665
Poslovni prihodi 392.625 354.717 400.817 379.025 420.665
Poslovni rashodi 389.126 348.676 384.570 372.475 412.949
Financijski prihodi 2 1 0 1 0
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 389.126 348.676 384.570 372.475 412.949
Dobit ili gubitak razdoblja 3.081 5.317 15.459 5.896 6.944
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.501 6.043 16.247 6.551 7.716
Porez na dobit 420 725 788 655 771
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 7.772 2.786 1.192 592 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 7.772 2.786 1.192 592 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 111.407 116.753 134.724 118.261 141.252
Potraživanja 7.370 8.061 6.577 7.421 9.876
Financijska imovina 45 31 454 57 39
Novac u banci i blagajni 26.003 34.639 43.039 24.692 42.085
Ukupno aktiva 119.180 119.540 135.916 118.853 141.252
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.958.250 2.672.633 3.019.958 2.855.775 3.169.505
Poslovni prihodi 2.958.234 2.672.618 3.019.957 2.855.767 3.169.503
Poslovni rashodi 2.931.870 2.627.101 2.897.543 2.806.413 3.111.368
Financijski prihodi 16 15 1 8 2
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 2.931.870 2.627.101 2.897.543 2.806.413 3.111.368
Dobit ili gubitak razdoblja 23.215 40.068 116.477 44.426 52.323
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 26.380 45.532 122.415 49.362 58.137
Porez na dobit 3.165 5.464 5.938 4.936 5.814
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 58.563 20.992 8.985 4.466 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 58.563 20.992 8.985 4.466 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 839.400 879.683 1.015.080 891.038 1.064.266
Potraživanja 55.532 60.740 49.555 55.917 74.412
Financijska imovina 342 236 3.425 435 298
Novac u banci i blagajni 195.924 260.989 324.280 186.042 317.090
Ukupno aktiva 897.963 900.675 1.024.065 895.504 1.064.266

J.M. POLJAK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, uvoz-izvoz i usluge Samobor