JADRANKA KAMPOVI ugostiteljstvo i turistička agencija d.o.o.

JADRANKA KAMPOVI d.o.o.

Kampovi i prostori za kampiranje • osnovano 2004. godine

Kontakt

Dražica 1
Mali Lošinj

OIB90961444068

MBS040205785

HRK 2018 2019
Prihodi 72,4M 80,7M
Dobit (neto) 27,0M 30,7M
Imovina 211,6M 252,6M
Zaposleni 64 76
Prosječna plaća 6,49k 6,28k

Vlasnici i uprava

Darin Lekić predsjednik nadzornog odbora
Sanjin Šolić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Marija Vajentić član nadzornog odbora
JADRANKA d.d. jedini osnivač d.o.o.
Dejan Jakovljević direktor
HRK 2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 46,1M 57,6M 61,0M 72,4M 80,7M
Poslovni prihodi 45,9M 56,5M 60,4M 70,7M 78,5M
Poslovni rashodi 39,1M 39,5M 38,5M 43,4M 47,7M
Financijski prihodi 184,2k 1,15M 538,8k 1,72M 2,19M
Financijski rashodi 1,23M 2,05M 1,44M 1,63M 2,22M
Ukupni rashodi 40,4M 41,6M 40,0M 45,0M 50,0M
Dobit ili gubitak razdoblja 5,63M 16,0M 17,1M 27,0M 30,7M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 5,65M 16,0M 20,9M 27,3M 30,7M
Porez na dobit 20,3k 373 3,80M 334,6k -
HRK 2015 2016 2017 2018 2019
Dugotrajna imovina 129,0M 128,3M 140,0M 153,4M 180,3M
Nematerijalna imovina 61,8M 58,7M 65,2M 70,8M 83,9M
Materijalna imovina 66,8M 69,2M 74,4M 82,3M 96,0M
Financijska imovina 261,7k 335,5k 327,6k 301,9k 350,9k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 7,25M 17,4M 25,2M 57,4M 71,4M
Potraživanja 2,97M 3,20M 500,9k 3,60M 2,56M
Financijska imovina 4,04M 13,4M 23,8M 52,9M 66,9M
Novac u banci i blagajni 153,4k 743,2k 841,9k 839,5k 1,91M
Ukupno aktiva 136,8M 146,3M 165,9M 211,6M 252,6M