ISTRIA GOLD društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju

ISTRIA GOLD d.o.o. u stečaju

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2015. godine

Kontakt

J.J. Strossmayera 333
Osijek

☎ +385 31 201 077

 

OIB69753887420

MBS030168237

HRK 2019 2020
Prihodi - 5,00k
Dobit (neto) -15,5k -11,9k
Imovina 77,7k 65,7k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 11,3M 1,08M - - 5,00k
Poslovni prihodi 11,3M 927,5k - - -
Poslovni rashodi 8,27M 2,30M 11,9k 15,5k 16,9k
Financijski prihodi 556 162,0k - - 5,00k
Financijski rashodi 5,70k 1,97M 68,4k - -
Ukupni rashodi 8,28M 4,27M 80,4k 15,5k 16,9k
Dobit ili gubitak razdoblja 2,46M -3,18M -80,4k -15,5k -11,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,10M -3,18M -80,4k -15,5k -11,9k
Porez na dobit 641,3k - - - -
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Dugotrajna imovina 236,1k - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 236,1k - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,32M 195,7k 93,1k 77,7k 65,7k
Potraživanja 2,18M 190,2k 67,7k 64,5k 65,7k
Financijska imovina 3,33k 4,83k - - -
Novac u banci i blagajni 764,7k 700 25,3k 13,1k -
Ukupno aktiva 3,55M 195,7k 93,1k 77,7k 65,7k