INTERTEKSTIL STANIĆ, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovina i usluge

INTERTEKSTIL STANIĆ d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Kontakt

Kerestinečka cesta 57
Kerestinec

☎ +385 1 2481 892

 

OIB18665755809

MBS080121652

HRK 2020 2021
Prihodi 30,9M 36,7M
Dobit (neto) 2,56M 3,70M
Imovina 25,5M 30,4M
Zaposleni 118 100
Prosječna plaća 3,83k 4,48k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 34,5M 36,8M 41,4M 30,9M 36,7M
Poslovni prihodi 34,4M 36,7M 41,4M 30,9M 36,7M
Poslovni rashodi 29,5M 32,2M 36,0M 28,0M 32,1M
Financijski prihodi 136,4k 70,8k 14,4k 22,8k 40,3k
Financijski rashodi 108,4k 99,8k 72,6k 99,1k 25,8k
Ukupni rashodi 29,6M 32,3M 36,1M 28,1M 32,1M
Dobit ili gubitak razdoblja 3,94M 3,64M 4,33M 2,56M 3,70M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4,87M 4,48M 5,34M 2,81M 4,58M
Porez na dobit 925,1k 844,0k 1,00M 251,9k 879,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 3,92M 3,75M 3,53M 3,37M 3,06M
Nematerijalna imovina 479,0k 479,1k 447,7k 403,6k -
Materijalna imovina 3,34M 3,16M 2,95M 2,87M 2,95M
Financijska imovina 106,7k 106,7k 126,1k 103,1k 103,1k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 21,4M 19,4M 21,9M 22,0M 27,2M
Potraživanja 2,19M 1,71M 1,66M 1,38M 1,70M
Financijska imovina 102,8k 57,0k - 21,6k 766,8k
Novac u banci i blagajni 5,98M 3,01M 3,95M 4,95M 11,1M
Ukupno aktiva 25,4M 23,2M 25,6M 25,5M 30,4M