INTEGRATOR d.o.o.

Računalno programiranje
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 337.853 720.222
Dobit (neto) 86.191 94.946
Imovina 425.503 201.872
Zaposleni 8 7
Prosječna plaća 1.094 1.207
2021 2022
Prihodi 2.545.558 5.426.520
Dobit (neto) 649.412 715.376
Imovina 3.205.958 1.521.012
Zaposleni 8 7
Prosječna plaća 8.244 9.100

Vlasnici i uprava

Damir Gabeljić član društva
Ivica Šakota član društva
Leonhard Ferk član društva
Luka Antičević član društva, direktor
Stipan Perleta član društva
Vicko Antičević član društva

INTEGRATOR d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 276.291 290.374 345.222 337.853 720.222
Poslovni prihodi 276.287 290.371 345.217 337.850 720.061
Poslovni rashodi 222.127 233.822 300.792 241.771 614.239
Financijski prihodi 4 2 4 3 161
Financijski rashodi - - 24 12 550
Ukupni rashodi 222.127 233.822 300.816 241.783 614.790
Dobit ili gubitak razdoblja 47.791 49.823 39.142 86.191 94.946
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 54.164 56.552 44.405 96.070 105.432
Porez na dobit 6.373 6.728 5.263 9.878 10.485
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 28.873 25.599 6.694 339.618 41.458
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 28.873 25.599 6.694 1.175 41.458
Financijska imovina - - - 338.443 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 84.225 91.923 126.374 85.809 159.664
Potraživanja 47.459 42.860 49.928 43.072 45.682
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 36.766 46.036 72.030 31.882 111.256
Ukupno aktiva 113.098 118.251 134.346 425.503 201.872
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.081.722 2.187.825 2.601.079 2.545.558 5.426.520
Poslovni prihodi 2.081.691 2.187.804 2.601.042 2.545.535 5.425.304
Poslovni rashodi 1.673.620 1.761.733 2.266.320 1.821.625 4.627.991
Financijski prihodi 31 21 37 23 1.216
Financijski rashodi - - 185 93 4.147
Ukupni rashodi 1.673.620 1.761.733 2.266.505 1.821.718 4.632.138
Dobit ili gubitak razdoblja 360.083 375.398 294.919 649.412 715.376
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 408.102 426.092 334.574 723.840 794.382
Porez na dobit 48.019 50.694 39.655 74.428 79.006
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 217.544 192.883 50.437 2.558.856 312.371
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 217.544 192.883 50.437 8.856 312.371
Financijska imovina - - - 2.550.000 -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 634.598 692.597 952.171 646.535 1.202.995
Potraživanja 357.583 322.930 376.185 324.526 344.193
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 277.015 346.865 542.712 240.220 838.265
Ukupno aktiva 852.142 890.966 1.012.237 3.205.958 1.521.012

INTEGRATOR društvo za informatički inženjering, trgovinu i usluge d.o.o. Dubrovnik