INKOP dioničko društvo, industrija koža i obuće u stečaju

INKOP d.d. u stečaju

Štavljenje i obrada kože dorada i bojenje krzna • osnovano 1992. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 298,2k 7,65k
Dobit (neto) -114,3k -732,0k
Imovina 6,49M 5,76M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Tomislav Đuričin stečajni upravitelj
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 7,65M 809,1k 8,98M 298,2k 7,65k
Poslovni prihodi 7,65M 809,1k 8,98M 298,1k 7,53k
Poslovni rashodi 38,6M 4,65M 21,2M 412,5k 739,7k
Financijski prihodi 2,38k 14 226 123 111
Financijski rashodi 676 6,60k 1,02k 17 8
Ukupni rashodi 38,6M 4,66M 21,2M 412,6k 739,7k
Dobit ili gubitak razdoblja -30,9M -3,85M -12,2M -114,3k -732,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -30,9M -3,85M -12,2M -114,3k -732,0k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 29,0M 25,1M 4,93M 5,02M 4,99M
Nematerijalna imovina 1,74M 1,07M - - -
Materijalna imovina 22,3M 19,1M - 95,9k 69,1k
Financijska imovina 4,93M 4,93M 4,93M 4,93M 4,93M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,41M 1,47M 1,64M 1,47M 763,8k
Potraživanja 751,4k 666,8k 270,9k 148,0k 149,1k
Financijska imovina - 2,83k 2,83k - -
Novac u banci i blagajni 165,5k 304,5k 1,37M 1,32M 614,6k
Ukupno aktiva 30,6M 26,6M 6,57M 6,49M 5,76M