INFOLINK d.o.o. informatika, izvoz-uvoz

INFOLINK d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 1995. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 3,73M 3,61M
Dobit (neto) 220,9k 180,6k
Imovina 3,38M 3,16M
Zaposleni 20 19
Prosječna plaća 4,39k 5,15k

Vlasnici i uprava

Igor Avramović jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 3,37M 3,57M 3,72M 3,73M 3,61M
Poslovni prihodi 3,36M 3,56M 3,67M 3,73M 3,61M
Poslovni rashodi 3,26M 3,42M 3,49M 3,42M 3,35M
Financijski prihodi 15,8k 6,76k 54,7k 6,15k 1,28k
Financijski rashodi 68,0k 14,6k 58,5k 56,6k 58,2k
Ukupni rashodi 3,33M 3,44M 3,55M 3,48M 3,41M
Dobit ili gubitak razdoblja 32,1k 106,8k 139,3k 220,9k 180,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 44,4k 132,3k 173,7k 253,5k 201,7k
Porez na dobit 12,2k 25,4k 34,3k 32,5k 21,1k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,36M 2,23M 2,17M 2,16M 2,02M
Nematerijalna imovina 36,2k 17,5k - - -
Materijalna imovina 2,32M 2,21M 2,17M 2,16M 2,02M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 992,6k 1,17M 1,11M 1,22M 1,13M
Potraživanja 870,1k 944,7k 938,2k 835,2k 811,5k
Financijska imovina 65,2k 69,9k 86,9k 885 26,8k
Novac u banci i blagajni 47,7k 140,0k 82,2k 386,3k 293,6k
Ukupno aktiva 3,35M 3,40M 3,28M 3,38M 3,16M