Impol-TLM d.o.o. za proizvodnju i usluge

Impol-TLM d.o.o.

Proizvodnja aluminija • osnovano 2015. godine

Kontakt

Narodnog preporoda 12
Šibenik

☎ +385 22 313 427

 

OIB92847338730

MBS080988919

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 264,4M 354,2M
Dobit (neto) -8,93M 17,7M
Imovina 489,4M 531,7M
Zaposleni 434 427
Prosječna plaća 6,44k 7,78k

Vlasnici i uprava

Barbara Kapun predsjednik nadzornog odbora
Andrej Kolmanič zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Gregor Žerjav član nadzornog odbora
Tomaž Smolar član nadzornog odbora
Zlatko Šišara član nadzornog odbora
IMPOL 2000 družba za upravljanje d.d. jedini član d.o.o
Bojan Kropf predsjednik uprave
Šime Bukić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 225,3M 259,5M 295,1M 264,4M 354,2M
Poslovni prihodi 217,2M 253,3M 293,4M 261,7M 352,7M
Poslovni rashodi 206,4M 235,1M 283,4M 260,8M 330,6M
Financijski prihodi 8,01M 6,21M 1,65M 2,71M 1,49M
Financijski rashodi 10,1M 18,1M 7,67M 13,6M 1,82M
Ukupni rashodi 216,5M 253,2M 291,0M 274,4M 332,4M
Dobit ili gubitak razdoblja 11,7M 4,42M 2,55M -8,93M 17,7M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 8,73M 6,32M 4,06M -10,0M 21,8M
Porez na dobit -3,05M 1,89M 1,51M -1,07M 4,08M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 128,7M 357,2M 356,4M 352,2M 339,7M
Nematerijalna imovina 129,7k 136,8k 4,63M 5,16M 5,30M
Materijalna imovina 81,6M 348,5M 344,8M 339,0M 330,4M
Financijska imovina 43,9M - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 222,9M 63,3M 68,6M 103,9M 140,8M
Potraživanja 103,7M 25,9M 32,0M 65,9M 82,3M
Financijska imovina 98,8M 156,7k 476 - -
Novac u banci i blagajni 2,49M 13,8M 2,31M 51,2k 648,1k
Ukupno aktiva 382,3M 454,2M 465,3M 489,4M 531,7M