HRID NEKRETNINE d.o.o.

Agencije za poslovanje nekretninama • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Špadići 78
Poreč - Parenzo

☎ +385 52 616 493

 

OIB36516408258

MBS130115382

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 13.972 68.833
Dobit (neto) −400 13.043
Imovina 3.402 18.436
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 375 705
2021 2022
Prihodi 105.275 518.627
Dobit (neto) −3.019 98.273
Imovina 25.636 138.912
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 2.827 5.314

Vlasnici i uprava

Filip Bilić jedini član d.o.o, direktor

HRID NEKRETNINE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 13.972 68.833
Poslovni prihodi 13.972 68.833
Poslovni rashodi 14.373 54.323
Financijski prihodi - 0
Financijski rashodi - 12
Ukupni rashodi 14.373 54.335
Dobit ili gubitak razdoblja −400 13.043
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −400 14.497
Porez na dobit - 1.454
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.224 4.033
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 2.224 4.033
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 1.148 14.403
Potraživanja - 54
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 1.148 14.349
Ukupno aktiva 3.402 18.436
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 105.275 518.627
Poslovni prihodi 105.275 518.626
Poslovni rashodi 108.294 409.299
Financijski prihodi - 1
Financijski rashodi - 94
Ukupni rashodi 108.294 409.393
Dobit ili gubitak razdoblja −3.019 98.273
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −3.019 109.234
Porez na dobit - 10.961
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 16.763 30.392
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 16.763 30.392
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 8.654 108.520
Potraživanja - 407
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 8.654 108.113
Ukupno aktiva 25.636 138.912

HRID NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u prometu nekretnina i usluge Poreč - Parenzo