HOTEL TELEVRIN d.o.o.

Hoteli i sličan smještaj • osnovano 2007. godine
2020 2021
Prihodi 706,2k 1,09M
Dobit (neto) 84,3k 95,4k
Imovina 430,0k 606,7k
Zaposleni 8 2
Prosječna plaća 1,34k 7,03k
2020 2021
Prihodi 93,7k 145,3k
Dobit (neto) 11,1k 12,6k
Imovina 57,0k 80,5k
Zaposleni 8 2
Prosječna plaća 178 933

Vlasnici i uprava

Dinko Zorović jedini član d.o.o, direktor

HOTEL TELEVRIN d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 634,4k 735,4k 912,2k 706,2k 1,09M
Poslovni prihodi 626,7k 652,3k 780,0k 489,7k 844,7k
Poslovni rashodi 689,3k 768,7k 884,1k 614,7k 995,0k
Financijski prihodi 7,75k 83,1k 132,2k 216,5k 250,0k
Financijski rashodi 1,70k 6,95k 2,91k 2,92k 4,34k
Ukupni rashodi 691,0k 775,7k 887,0k 617,7k 999,4k
Dobit ili gubitak razdoblja -56,6k -40,2k 22,1k 84,3k 95,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -56,6k -40,2k 25,1k 88,5k 95,4k
Porez na dobit - - 3,02k 4,24k -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 4,98k 6,97k 9,97k 73,4k 248,4k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4,98k 6,97k 9,97k 73,4k 248,4k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 217,9k 210,8k 305,9k 356,5k 358,3k
Potraživanja 53,5k 35,1k 45,3k 47,9k 42,0k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 4,88k 5,97k 5,94k 11,9k 19,7k
Ukupno aktiva 222,9k 217,7k 315,9k 430,0k 606,7k

HOTEL TELEVRIN društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam Nerezine