HIPPO GM d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge u stečaju

HIPPO GM d.o.o. u stečaju

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1992. godine

Kontakt

Ulica Gustava Krkleca 29
Zagreb

☎ +385 31 321 158

 

OIB59342061493

MBS080072840

HRK 2019 2020
Prihodi 489,6k 3,92k
Dobit (neto) 353,0k 424
Imovina 23,9k 7,63k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

GRAMA export-import član društva
Zdenko Visković član društva
Lidija Balog stečajni upravitelj
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 32,7k 16,0k 261,5k 489,6k 3,92k
Poslovni prihodi 32,7k 16,0k 261,3k 488,0k 3,92k
Poslovni rashodi 513,7k 2,68M 62,4k 136,5k 3,49k
Financijski prihodi - 6 250 1,55k 1
Financijski rashodi 207,5k 14,7k - - -
Ukupni rashodi 721,2k 2,69M 62,4k 136,5k 3,49k
Dobit ili gubitak razdoblja -688,5k -2,68M 199,1k 353,0k 424
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -688,5k -2,68M 199,1k 353,0k 424
Porez na dobit - - - - -
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Dugotrajna imovina 3,32M 2,93M 405,4k - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 3,32M 2,93M 405,4k - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 560,7k 18,8k 9,94k 23,9k 7,63k
Potraživanja 114,5k 1,79k 6,17k 8,53k 7,63k
Financijska imovina 42,6k - - - -
Novac u banci i blagajni - 17,0k 3,77k 15,3k -
Ukupno aktiva 3,88M 2,95M 415,4k 23,9k 7,63k