HIPERMARKETI COOP društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

HIPERMARKETI COOP d.o.o.

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1999. godine

Kontakt

Ulica Velimira Škorpika 34
Zagreb

☎ +385 91 182 0208

 

OIB00365099972

MBS080269100

HRK 2020 2021
Prihodi 1,29M 298,8k
Dobit (neto) 956,5k 116,8k
Imovina 1,32M 1,10M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 73,3k 3,03M 17,6k 1,29M 298,8k
Poslovni prihodi 25,5k 2,92M 16,8k 1,29M 298,6k
Poslovni rashodi 390,3k 360,4k 192,4k 338,6k 181,6k
Financijski prihodi 47,7k 110,1k 768 2,61k 209
Financijski rashodi 2,84M 84,5k 1,02k 398 419
Ukupni rashodi 3,24M 444,9k 193,4k 339,0k 182,0k
Dobit ili gubitak razdoblja -3,16M 2,59M -175,8k 956,5k 116,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -3,16M 2,59M -175,8k 956,5k 116,8k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 7,19M 2,02M 2,02M 39,1k 39,1k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina 7,19M 2,02M 2,02M 39,1k 39,1k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 434,1k 454,6k 292,7k 1,28M 1,06M
Potraživanja 88,0k 87,9k 86,9k - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 346,1k 366,7k 205,8k 1,28M 1,06M
Ukupno aktiva 7,62M 2,48M 2,31M 1,32M 1,10M