H.G. NEKRETNINE d.o.o. u stečaju

Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Pere Budmanija 1
Zagreb

☎ +385 99 410 0000

 

OIB72513857988

MBS080617075

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 265 796
Dobit (neto) −197.608 −742
Imovina 1.336.834 1.336.593
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 2.000 6.000
Dobit (neto) −1.488.878 −5.594
Imovina 10.072.380 10.070.562
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Iva Pinjuh Stjepović stečajni upravitelj

H.G. NEKRETNINE d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - 265 265 265 796
Poslovni prihodi - 265 265 265 796
Poslovni rashodi 4.164 506.266 637 197.873 1.534
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - 0 4
Ukupni rashodi 4.164 506.266 637 197.873 1.538
Dobit ili gubitak razdoblja −4.164 −506.000 −372 −197.608 −742
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −4.164 −506.000 −372 −197.608 −742
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.152.192 1.152.358 1.152.694 1.153.465 1.153.224
Potraživanja 316 458 470 914 1.099
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 226 249 573 901 474
Ukupno aktiva 1.335.561 1.335.727 1.336.063 1.336.834 1.336.593
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - 2.000 2.000 2.000 6.000
Poslovni prihodi - 2.000 2.000 2.000 6.000
Poslovni rashodi 31.380 3.814.463 4.805 1.490.875 11.562
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - 3 32
Ukupni rashodi 31.380 3.814.463 4.805 1.490.878 11.594
Dobit ili gubitak razdoblja −31.380 −3.812.463 −2.805 −1.488.878 −5.594
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −31.380 −3.812.463 −2.805 −1.488.878 −5.594
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8.681.195 8.682.443 8.684.973 8.690.785 8.688.967
Potraživanja 2.386 3.456 3.547 6.890 8.284
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.704 1.882 4.321 6.790 3.578
Ukupno aktiva 10.062.790 10.064.038 10.066.568 10.072.380 10.070.562

H.G. NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama u stečaju Zagreb