HARAT'S DISTRIBUTION d.o.o. za usluge i trgovinu u stečaju

HARAT'S DISTRIBUTION d.o.o. u stečaju

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima • osnovano 2015. godine

Kontakt

Ulica Benedikta Vinkovića 16
Zagreb

OIB43673838746

MBS080999904

HRK 2015
Prihodi -
Dobit (neto) -1,31k
Imovina 99,2k
Zaposleni -
Prosječna plaća -

Vlasnici i uprava

Alexey Trubitsin član društva
Elena Trubitsina član društva
Igkor Kokoourov član društva
Valentin Jakovac stečajni upravitelj
HRK 2015
Ukupni prihodi -
Poslovni prihodi -
Poslovni rashodi 1,31k
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 1,31k
Dobit ili gubitak razdoblja -1,31k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -1,31k
Porez na dobit -
HRK 2015
Dugotrajna imovina 2,67k
Nematerijalna imovina 2,67k
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 96,5k
Potraživanja 32,0k
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 64,5k
Ukupno aktiva 99,2k