GUSAK d.o.o. u stečaju

Uzgoj peradi • osnovano 2012. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2020 2021
Prihodi 166.138 47.053
Dobit (neto) −13.278 −10.405
Imovina 64.724 49.586
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 865 668
2020 2021
Prihodi 1.251.774 354.528
Dobit (neto) −100.044 −78.403
Imovina 487.667 373.613
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 6.522 5.038

Vlasnici i uprava

Ahmed Ibrahim Elsayed Aboelhossen član društva
Aly Fahmy Aly član društva
Iva Pinjuh Stjepović stečajni upravitelj

GUSAK d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 77.876 185.334 63.035 166.138 47.053
Poslovni prihodi 75.673 184.959 63.035 166.115 47.053
Poslovni rashodi 88.965 184.272 62.182 179.376 57.114
Financijski prihodi 2.202 374 - 23 -
Financijski rashodi 1.124 252 2 40 345
Ukupni rashodi 90.090 184.525 62.184 179.417 57.459
Dobit ili gubitak razdoblja −12.213 809 850 −13.278 −10.405
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −12.213 809 850 −13.278 −10.405
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 77.325 24.865 25.580 35.263 23.749
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 73.072 20.612 21.327 35.263 23.749
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 13.740 97.087 74.526 29.460 25.837
Potraživanja 34 72.274 59.396 24.752 25.521
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 41 19.081 1.373 139 -
Ukupno aktiva 91.065 121.953 100.107 64.724 49.586
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 586.759 1.396.404 474.940 1.251.774 354.528
Poslovni prihodi 570.165 1.393.579 474.940 1.251.595 354.528
Poslovni rashodi 670.309 1.388.399 468.512 1.351.512 430.329
Financijski prihodi 16.594 2.825 - 179 -
Financijski rashodi 8.475 1.906 20 306 2.602
Ukupni rashodi 678.784 1.390.305 468.532 1.351.818 432.931
Dobit ili gubitak razdoblja −92.025 6.099 6.408 −100.044 −78.403
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −92.025 6.099 6.408 −100.044 −78.403
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 582.608 187.350 192.739 265.694 178.942
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 550.563 155.305 160.694 265.694 178.942
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 103.527 731.506 561.520 221.973 194.671
Potraživanja 260 544.550 447.526 186.499 192.290
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 312 143.768 10.346 1.048 -
Ukupno aktiva 686.135 918.856 754.259 487.667 373.613

GUSAK d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Ogulin