GTV CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

GTV CROATIA d.o.o.

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje • osnovano 2015. godine

Kontakt

Kovinska ulica 4
Zagreb

☎ +385 1 7988 089

 

OIB73961155753

MBS080988603

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 71,8M 99,1M
Dobit (neto) 547,1k 6,99M
Imovina 32,8M 51,2M
Zaposleni 11 12
Prosječna plaća 16,9k 19,5k

Vlasnici i uprava

Wojciech Piłka jedini član d.o.o, direktor
Artur Marek Okliński prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 41,8M 55,7M 65,9M 71,8M 99,1M
Poslovni prihodi 41,1M 54,2M 65,7M 70,9M 98,8M
Poslovni rashodi 40,7M 54,4M 65,3M 70,1M 90,2M
Financijski prihodi 698,7k 1,46M 175,1k 940,7k 367,0k
Financijski rashodi 734,7k 691,1k 305,1k 1,02M 388,3k
Ukupni rashodi 41,4M 55,0M 65,6M 71,2M 90,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 311,7k 524,7k 261,3k 547,1k 6,99M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 380,5k 647,1k 339,7k 643,8k 8,53M
Porez na dobit 68,8k 122,3k 78,4k 96,6k 1,53M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 26,8k 7,75k 9,97k 19,3k 63,9k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 26,8k 7,75k 9,97k 19,3k 63,9k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 26,2M 29,0M 29,3M 32,5M 51,1M
Potraživanja 10,5M 12,7M 15,4M 18,3M 21,2M
Financijska imovina 14,0k 21,9k 14,0k 25,4k 25,4k
Novac u banci i blagajni 3,43M 1,89M 334,4k 2,04M 555,3k
Ukupno aktiva 26,2M 29,0M 31,0M 32,8M 51,2M