GTV CROATIA d.o.o.

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 13.165.873 15.153.173
Dobit (neto) 929.039 460.067
Imovina 6.797.521 7.928.310
Zaposleni 12 14
Prosječna plaća 2.594 1.880
2021 2022
Prihodi 99.198.272 114.171.586
Dobit (neto) 6.999.851 3.466.377
Imovina 51.215.924 59.735.857
Zaposleni 12 14
Prosječna plaća 19.547 14.172

Vlasnici i uprava

GTV CROATIA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 7.398.330 8.756.387 9.537.167 13.165.873 15.153.173
Poslovni prihodi 7.203.701 8.733.142 9.412.314 13.117.163 15.105.458
Poslovni rashodi 7.220.713 8.670.795 9.315.671 11.980.924 14.508.337
Financijski prihodi 194.628 23.244 124.853 48.710 47.715
Financijski rashodi 91.728 40.499 136.043 51.547 78.062
Ukupni rashodi 7.312.442 8.711.295 9.451.715 12.032.471 14.586.400
Dobit ili gubitak razdoblja 69.648 34.684 72.622 929.039 460.067
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 85.888 45.091 85.452 1.133.401 566.773
Porez na dobit 16.240 10.406 12.829 204.362 106.706
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.029 1.323 2.563 8.483 9.132
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.029 1.323 2.563 8.483 9.132
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.853.804 3.888.971 4.325.571 6.784.297 7.906.990
Potraživanja 1.696.696 2.048.349 2.431.880 2.823.551 3.211.475
Financijska imovina 2.911 1.859 3.380 3.380 7.175
Novac u banci i blagajni 251.086 44.390 271.075 73.707 75.045
Ukupno aktiva 3.854.833 4.124.115 4.362.502 6.797.521 7.928.310
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 55.742.724 65.975.000 71.857.792 99.198.272 114.171.586
Poslovni prihodi 54.276.292 65.799.864 70.917.080 98.831.272 113.812.074
Poslovni rashodi 54.404.464 65.330.112 70.188.928 90.270.272 109.313.068
Financijski prihodi 1.466.431 175.137 940.710 367.006 359.512
Financijski rashodi 691.132 305.144 1.025.022 388.384 588.164
Ukupni rashodi 55.095.596 65.635.256 71.213.952 90.658.656 109.901.232
Dobit ili gubitak razdoblja 524.764 261.333 547.175 6.999.851 3.466.377
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 647.128 339.741 643.842 8.539.617 4.270.354
Porez na dobit 122.364 78.408 96.667 1.539.766 803.977
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 7.756 9.972 19.317 63.916 68.806
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 7.756 9.972 19.317 63.916 68.806
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 29.036.490 29.301.456 32.591.016 51.116.292 59.575.223
Potraživanja 12.783.761 15.433.287 18.323.006 21.274.052 24.196.862
Financijska imovina 21.938 14.011 25.472 25.472 54.067
Novac u banci i blagajni 1.891.814 334.460 2.042.416 555.352 565.428
Ukupno aktiva 29.044.246 31.073.148 32.869.272 51.215.924 59.735.857

GTV CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Zagreb