Green Technology j.d.o.o.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. • osnovano 2016. godine

Kontakt

Omladinska 148
Livana

OIB51851568987

MBS030177692

2016
Prihodi 25,0k
Dobit (neto) 1,80k
Imovina 13,8k
Zaposleni -
Prosječna plaća -
2016
Prihodi 3,32k
Dobit (neto) 239
Imovina 1,84k
Zaposleni -
Prosječna plaća -

Vlasnici i uprava

Josip Josipović jedini član j.d.o.o., direktor

Green Technology j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2016
Ukupni prihodi 25,0k
Poslovni prihodi 25,0k
Poslovni rashodi 22,8k
Financijski prihodi 78
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 22,8k
Dobit ili gubitak razdoblja 1,80k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,25k
Porez na dobit 450
2016
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 13,8k
Potraživanja -
Financijska imovina 9,80k
Novac u banci i blagajni 1,03k
Ukupno aktiva 13,8k

Green Technology j.d.o.o. za proizvodnju strojeva Livana

Drugi posjetitelji su još tražili...