GRATIS-COMMERCE d.o.o. za trgovinu i usluge

GRATIS-COMMERCE d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima • osnovano 1993. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 18,5M 21,2M
Dobit (neto) 45,1k 204,1k
Imovina 5,32M 6,26M
Zaposleni 11 11
Prosječna plaća 3,27k 4,13k

Vlasnici i uprava

Željka Đukić jedini osnivač d.o.o, prokurist
Ivan Đukić prokurist
Davor Đukić član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 14,5M 14,5M 13,8M 18,5M 21,2M
Poslovni prihodi 14,5M 14,5M 13,8M 18,5M 21,1M
Poslovni rashodi 14,3M 14,4M 13,7M 17,9M 20,7M
Financijski prihodi 19,2k 3,47k 4,54k 5,67k 11,3k
Financijski rashodi 181,8k 125,8k 177,1k 574,0k 185,0k
Ukupni rashodi 14,5M 14,5M 13,8M 18,4M 20,9M
Dobit ili gubitak razdoblja 3,50k 3,16k 1,21k 45,1k 204,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7,26k 11,1k 7,00k 63,3k 258,7k
Porez na dobit 3,76k 7,94k 5,78k 18,1k 54,5k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 921,1k 834,9k 583,9k 509,0k 464,1k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 821,1k 734,9k 583,9k 509,0k 464,1k
Financijska imovina 100,0k 100,0k - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6,24M 6,10M 5,99M 4,81M 5,80M
Potraživanja 3,77M 3,40M 3,27M 2,89M 2,59M
Financijska imovina 40,0k 13,5k 3,17k - -
Novac u banci i blagajni 13,0k 2,08k 1,58k 10 19,0k
Ukupno aktiva 7,16M 6,93M 6,57M 5,32M 6,26M