GRAFIK SISTEM, d.o.o.

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme • osnovano 1996. godine

Kontakt

Husain, Zrinskoga 2
Kutina

☎ +385 44 606 344

 

OIB48626230260

MBS080087374

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 465,2k 583,8k
Dobit (neto) -8,92k -18,0k
Imovina 417,0k 374,9k
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 2,67k 3,18k
2020 2021
Prihodi 61,7k 77,4k
Dobit (neto) -1,18k -2,39k
Imovina 55,3k 49,7k
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 355 422

Vlasnici i uprava

Marijo Čiž član uprave

GRAFIK SISTEM, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 448,4k 568,1k 533,7k 465,2k 583,8k
Poslovni prihodi 448,4k 568,1k 533,7k 465,2k 583,8k
Poslovni rashodi 446,6k 476,7k 567,7k 472,4k 601,0k
Financijski prihodi 7 2 - - -
Financijski rashodi 1 18 98 195 75
Ukupni rashodi 446,6k 476,7k 567,8k 472,6k 601,0k
Dobit ili gubitak razdoblja -332 78,0k -34,0k -8,92k -18,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,77k 91,3k -34,0k -7,45k -17,2k
Porez na dobit 2,10k 13,3k - 1,47k 802
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 68,6k 295,2k 248,2k 180,3k 130,0k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 68,6k 295,2k 248,2k 180,3k 130,0k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 150,3k 189,8k 183,6k 236,6k 244,9k
Potraživanja 90,5k 118,5k 126,8k 106,0k 108,4k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 51,6k 67,1k 52,5k 126,4k 132,2k
Ukupno aktiva 219,0k 485,1k 431,9k 417,0k 374,9k

GRAFIK SISTEM društvo s ograničenom odgovonrošću za proizvodnju i usluge Kutina