GRADIS d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2015. godine

Kontakt

Radnička 9
Savska Ves

☎ +385 99 601 7777

 

OIB57111538194

MBS070133805

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 58,7M 77,9M
Dobit (neto) 3,93M 445,5k
Imovina 24,9M 43,4M
Zaposleni 43 46
Prosječna plaća 5,60k 4,77k
2020 2021
Prihodi 7,80M 10,3M
Dobit (neto) 522,0k 59,1k
Imovina 3,31M 5,77M
Zaposleni 43 46
Prosječna plaća 743 633

Vlasnici i uprava

Nenad Matjačić jedini osnivač d.o.o, direktor

GRADIS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 13,4M 26,8M 58,0M 58,7M 77,9M
Poslovni prihodi 13,3M 26,7M 57,9M 58,6M 77,9M
Poslovni rashodi 13,2M 25,9M 57,0M 53,7M 77,3M
Financijski prihodi 31,7k 61,6k 131,6k 172,3k 67,0k
Financijski rashodi 37,9k 61,2k 71,1k 101,0k 37,7k
Ukupni rashodi 13,2M 25,9M 57,0M 53,8M 77,3M
Dobit ili gubitak razdoblja 95,7k 672,5k 734,0k 3,93M 445,5k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 123,7k 851,1k 943,7k 4,94M 602,9k
Porez na dobit 27,9k 178,5k 209,6k 1,01M 157,3k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 879,3k 1,51M 2,04M 1,78M 2,35M
Nematerijalna imovina - - 209,6k 171,0k 127,0k
Materijalna imovina 879,3k 1,51M 1,83M 1,61M 2,22M
Financijska imovina - - - - 1,11k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4,48M 9,36M 15,6M 23,0M 27,9M
Potraživanja 2,59M 5,98M 10,4M 13,9M 13,0M
Financijska imovina 1,28M 122,8k 1,16M 3,14M 2,28M
Novac u banci i blagajni 487,6k 2,38M 3,14M 4,73M 3,47M
Ukupno aktiva 5,36M 10,8M 17,7M 24,9M 43,4M

GRADIS društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge Savska Ves