GRADIS d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Radnička 9
Savska Ves

☎ +385 98 211 657

 

OIB57111538194

MBS070133805

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 10.348.976 16.829.227
Dobit (neto) 59.137 172.569
Imovina 5.771.085 7.008.896
Zaposleni 46 49
Prosječna plaća 633 617
2021 2022
Prihodi 77.974.360 126.799.813
Dobit (neto) 445.573 1.300.228
Imovina 43.482.244 52.808.527
Zaposleni 46 49
Prosječna plaća 4.771 4.651

Vlasnici i uprava

Nenad Matjačić jedini osnivač d.o.o, direktor

GRADIS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 3.559.573 7.702.703 7.802.806 10.348.976 16.829.227
Poslovni prihodi 3.551.397 7.685.234 7.779.936 10.340.082 16.769.329
Poslovni rashodi 3.438.479 7.568.010 7.132.559 10.263.941 16.562.035
Financijski prihodi 8.175 17.468 22.870 8.893 59.898
Financijski rashodi 8.131 9.437 13.409 5.008 56.189
Ukupni rashodi 3.446.611 7.577.448 7.145.968 10.268.950 16.618.225
Dobit ili gubitak razdoblja 89.258 97.429 522.021 59.137 172.569
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 112.962 125.254 656.838 80.025 211.001
Porez na dobit 23.704 27.825 134.816 20.887 38.432
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 201.731 271.714 237.180 312.677 240.344
Nematerijalna imovina - 27.820 22.705 16.858 11.128
Materijalna imovina 201.731 243.893 214.474 295.671 229.067
Financijska imovina - - - 148 148
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.242.396 2.082.326 3.062.309 3.706.026 6.457.615
Potraživanja 794.226 1.385.759 1.851.429 1.732.321 3.316.688
Financijska imovina 16.299 154.553 417.761 302.790 519.460
Novac u banci i blagajni 316.902 417.148 628.272 461.656 449.870
Ukupno aktiva 1.444.128 2.354.041 3.310.328 5.771.085 7.008.896
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 26.819.604 58.036.016 58.790.248 77.974.360 126.799.813
Poslovni prihodi 26.758.004 57.904.396 58.617.932 77.907.352 126.348.510
Poslovni rashodi 25.907.224 57.021.176 53.740.268 77.333.664 124.786.658
Financijski prihodi 61.601 131.620 172.316 67.008 451.303
Financijski rashodi 61.267 71.108 101.033 37.740 423.361
Ukupni rashodi 25.968.492 57.092.284 53.841.300 77.371.408 125.210.019
Dobit ili gubitak razdoblja 672.515 734.083 3.933.174 445.573 1.300.228
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 851.114 943.733 4.948.946 602.952 1.589.794
Porez na dobit 178.599 209.650 1.015.772 157.379 289.566
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.519.947 2.047.234 1.787.038 2.355.869 1.810.875
Nematerijalna imovina - 209.617 171.078 127.017 83.847
Materijalna imovina 1.519.947 1.837.617 1.615.960 2.227.734 1.725.910
Financijska imovina - - - 1.118 1.118
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 9.360.837 15.689.290 23.072.968 27.923.056 48.654.901
Potraživanja 5.984.099 10.441.007 13.949.594 13.052.177 24.989.590
Financijska imovina 122.810 1.164.481 3.147.625 2.281.374 3.913.876
Novac u banci i blagajni 2.387.704 3.143.005 4.733.720 3.478.351 3.389.546
Ukupno aktiva 10.880.784 17.736.524 24.941.668 43.482.244 52.808.527

GRADIS društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge Savska Ves