GRAĐA d.d.

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vranjički put 2
Solin

☎ +385 21 203 606

 

OIB75628884500

MBS060014482

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 57.366.463 65.659.452
Dobit (neto) 3.555.904 3.654.126
Imovina 43.430.177 25.373.576
Zaposleni 403 411
Prosječna plaća 486 525
2021 2022
Prihodi 432.227.616 494.711.147
Dobit (neto) 26.791.964 27.532.018
Imovina 327.224.672 191.177.209
Zaposleni 403 411
Prosječna plaća 3.668 3.962

Vlasnici i uprava

Josip Mijić predsjednik nadzornog odbora
Mate Mijić zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Ivana Gilić član nadzornog odbora
Matko Mijić član uprave

GRAĐA d.d. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 59.831.684 60.329.587 53.617.283 57.366.463 65.659.452
Poslovni prihodi 59.648.832 60.171.182 53.448.706 57.293.629 65.570.154
Poslovni rashodi 55.788.034 56.317.489 49.552.304 52.694.713 60.777.182
Financijski prihodi 182.850 158.402 168.578 72.834 89.298
Financijski rashodi 743.412 602.138 465.837 304.829 248.235
Ukupni rashodi 56.531.447 56.919.626 50.018.142 52.999.542 61.025.417
Dobit ili gubitak razdoblja 2.690.173 2.761.803 3.083.109 3.555.904 3.654.126
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.300.235 3.409.958 3.599.142 4.366.919 4.634.035
Porez na dobit 610.062 648.154 516.031 811.014 979.908
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 8.379.786 8.018.837 7.539.171 6.726.128 7.300.860
Nematerijalna imovina 7.876 - - - -
Materijalna imovina 5.535.375 6.097.965 5.872.382 5.658.677 6.204.239
Financijska imovina 2.836.534 1.920.871 1.666.788 1.067.451 1.096.620
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 31.115.694 31.485.812 34.036.418 36.675.737 18.045.038
Potraživanja 2.042.153 2.227.491 1.770.175 1.694.029 1.711.336
Financijska imovina 973.815 745.442 505.416 420.812 482.524
Novac u banci i blagajni 6.238.755 6.210.649 11.153.665 11.353.062 7.301.041
Ukupno aktiva 39.516.124 39.535.291 41.600.123 43.430.177 25.373.576
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 450.801.824 454.553.280 403.979.424 432.227.616 494.711.147
Poslovni prihodi 449.424.128 453.359.776 402.709.280 431.678.848 494.038.331
Poslovni rashodi 420.334.944 424.324.128 373.351.840 397.028.320 457.925.678
Financijski prihodi 1.377.689 1.193.486 1.270.155 548.768 672.816
Financijski rashodi 5.601.239 4.536.814 3.509.852 2.296.736 1.870.328
Ukupni rashodi 425.936.192 428.860.928 376.861.696 399.325.056 459.796.006
Dobit ili gubitak razdoblja 20.269.112 20.808.808 23.229.692 26.791.964 27.532.018
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 24.865.628 25.692.332 27.117.736 32.902.554 34.915.141
Porez na dobit 4.596.514 4.883.523 3.888.042 6.110.591 7.383.123
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 63.137.504 60.417.928 56.803.884 50.678.016 55.008.332
Nematerijalna imovina 59.345 - - - -
Materijalna imovina 41.706.288 45.945.120 44.245.464 42.635.304 46.745.846
Financijska imovina 21.371.872 14.472.807 12.558.421 8.042.712 8.262.486
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 234.441.200 237.229.856 256.447.392 276.333.344 135.960.346
Potraživanja 15.386.604 16.783.032 13.337.387 12.763.662 12.894.063
Financijska imovina 7.337.214 5.616.540 3.808.057 3.170.615 3.635.580
Novac u banci i blagajni 47.005.900 46.794.140 84.037.296 85.539.648 55.009.697
Ukupno aktiva 297.734.240 297.878.656 313.436.128 327.224.672 191.177.209

GRAĐA dioničko društvo za trgovinu na veliko i malo Solin