G.P. PETROCHEMICAL d.o.o.

Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima • osnovano 2017. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Mate Vlašića 20
Poreč - Parenzo

☎ +385 91 576 6928

 

OIB44816435280

MBS130072207

2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −1.194 −1.194
Imovina 1.144 1.443
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −9.000 −9.000
Imovina 8.625 10.875
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Marco Giacomini jedini član d.o.o, direktor
Daniele Bellio direktor

G.P. PETROCHEMICAL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 1.722 1.411 1.194 1.194 1.194
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 1.722 1.411 1.194 1.194 1.194
Dobit ili gubitak razdoblja −1.722 −1.411 −1.194 −1.194 −1.194
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.722 −1.411 −1.194 −1.194 −1.194
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 547 547 846 1.144 1.443
Potraživanja 547 547 846 1.144 1.443
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - -
Ukupno aktiva 547 547 846 1.144 1.443
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 12.981 10.632 9.000 9.000 9.000
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 12.981 10.632 9.000 9.000 9.000
Dobit ili gubitak razdoblja −12.981 −10.632 −9.000 −9.000 −9.000
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −12.981 −10.632 −9.000 −9.000 −9.000
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.125 4.125 6.375 8.625 10.875
Potraživanja 4.125 4.125 6.375 8.625 10.875
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - -
Ukupno aktiva 4.125 4.125 6.375 8.625 10.875

G.P. PETROCHEMICAL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima Poreč - Parenzo