GONG d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, ugostiteljstvo, turizam i cestovni prijevoz

GONG d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Kontakt

Ulica sv. Leopolda Mandića 7
Dugopolje

☎ +385 21 339 284

 

OIB18355213384

MBS060041599

HRK 2020 2021
Prihodi 12,7M 13,9M
Dobit (neto) 1,38M 2,18M
Imovina 21,6M 28,0M
Zaposleni 16 14
Prosječna plaća 5,41k 5,93k

Vlasnici i uprava

Goran Čulina jedini osnivač d.o.o, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 10,9M 14,1M 14,0M 12,7M 13,9M
Poslovni prihodi 10,9M 14,0M 13,9M 12,7M 13,8M
Poslovni rashodi 10,0M 10,2M 12,0M 10,8M 11,0M
Financijski prihodi 1,64k 49,5k 101,1k 200 96,8k
Financijski rashodi 455,0k 332,5k 296,8k 294,6k 150,6k
Ukupni rashodi 10,4M 10,5M 12,3M 11,0M 11,2M
Dobit ili gubitak razdoblja 335,7k 2,91M 1,36M 1,38M 2,18M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 419,9k 3,56M 1,68M 1,66M 2,70M
Porez na dobit 84,2k 651,1k 319,5k 280,4k 516,9k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 11,6M 11,1M 11,1M 10,7M 10,3M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 11,6M 11,1M 11,1M 10,7M 10,3M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8,35M 10,7M 11,4M 10,8M 17,6M
Potraživanja 2,34M 2,33M 2,34M 1,88M 9,69M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 153,7k 464,2k 215,7k 860,2k 474,2k
Ukupno aktiva 20,0M 21,8M 22,6M 21,6M 28,0M