GOJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

GOJA d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1994. godine

Kontakt

Osječka ulica 112
Virovitica

☎ +385 33 787 020

 

OIB42545387830

MBS010023599

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 8,78M 8,57M
Dobit (neto) 202,8k 306,0k
Imovina 4,13M 3,90M
Zaposleni 20 12
Prosječna plaća 2,41k 3,95k

Vlasnici i uprava

Ante Gojević jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 9,48M 12,4M 11,5M 8,78M 8,57M
Poslovni prihodi 9,48M 12,4M 11,5M 8,78M 8,57M
Poslovni rashodi 9,43M 12,3M 11,4M 8,53M 8,14M
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - 45,1k 23,2k 2,49k 51,0k
Ukupni rashodi 9,43M 12,4M 11,4M 8,54M 8,19M
Dobit ili gubitak razdoblja 34,3k 34,0k 38,4k 202,8k 306,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 41,8k 41,5k 51,8k 249,0k 376,9k
Porez na dobit 7,53k 7,47k 13,4k 46,1k 70,8k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,07M 1,02M 955,0k 993,1k 2,37M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1,07M 1,02M 955,0k 993,1k 764,6k
Financijska imovina - - - - 1,60M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,60M 4,33M 3,96M 3,13M 1,53M
Potraživanja 2,15M 1,31M 941,9k 1,22M 177,8k
Financijska imovina 54,0k 267,0k 1,55M 1,63M 596,8k
Novac u banci i blagajni 175,7k 98,1k 92,9k 84,2k 299,4k
Ukupno aktiva 4,68M 5,35M 4,91M 4,13M 3,90M