GLOBAL TRADING d.o.o.

Trgovina na veliko odjećom i obućom • osnovano 2003. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Lupoglav 8
Lupoglav

☎ +385 99 869 1534

 

OIB29471239350

MBS040186522

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 396.128 666.136
Dobit (neto) 4.210 16.634
Imovina 181.130 172.928
Zaposleni 6 5
Prosječna plaća 361 477
2021 2022
Prihodi 2.984.628 5.019.006
Dobit (neto) 31.723 125.332
Imovina 1.364.730 1.302.932
Zaposleni 6 5
Prosječna plaća 2.720 3.595

Vlasnici i uprava

Hedviga Likar jedini član d.o.o, član uprave

GLOBAL TRADING d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 224.729 439.579 328.855 396.128 666.136
Poslovni prihodi 224.126 439.099 327.235 395.829 665.811
Poslovni rashodi 222.220 431.316 303.478 389.530 646.130
Financijski prihodi 603 480 1.620 299 325
Financijski rashodi 1.400 662 1.066 1.919 1.061
Ukupni rashodi 223.621 431.978 304.545 391.449 647.192
Dobit ili gubitak razdoblja 235 4.606 21.079 4.210 16.634
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.108 7.600 24.310 4.678 18.943
Porez na dobit 873 2.993 3.231 467 2.309
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 38.427 38.202 37.133 39.521 49.140
Nematerijalna imovina - 538 384 230 76
Materijalna imovina 38.427 37.664 36.748 39.290 49.063
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 138.491 151.597 134.890 141.596 123.710
Potraživanja 131.153 139.008 125.278 122.040 109.809
Financijska imovina 5.103 5.764 6.213 4.362 4.362
Novac u banci i blagajni 24 5.258 3.398 757 9.538
Ukupno aktiva 176.919 189.800 172.037 181.130 172.928
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.693.226 3.312.012 2.477.763 2.984.628 5.019.006
Poslovni prihodi 1.688.680 3.308.395 2.465.553 2.982.375 5.016.557
Poslovni rashodi 1.674.323 3.249.754 2.286.561 2.934.917 4.868.273
Financijski prihodi 4.546 3.617 12.210 2.253 2.449
Financijski rashodi 10.551 4.991 8.036 14.463 8.000
Ukupni rashodi 1.684.874 3.254.745 2.294.597 2.949.380 4.876.273
Dobit ili gubitak razdoblja 1.772 34.710 158.822 31.723 125.332
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 8.352 57.267 183.166 35.248 142.733
Porez na dobit 6.580 22.557 24.344 3.525 17.401
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 289.535 287.839 279.782 297.772 370.249
Nematerijalna imovina - 4.057 2.897 1.739 580
Materijalna imovina 289.535 283.782 276.885 296.033 369.669
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.043.463 1.142.212 1.016.333 1.066.856 932.093
Potraživanja 988.173 1.047.362 943.914 919.516 827.359
Financijska imovina 38.454 43.433 46.816 32.868 32.868
Novac u banci i blagajni 185 39.617 25.603 5.706 71.866
Ukupno aktiva 1.332.998 1.430.051 1.296.217 1.364.730 1.302.932

GLOBAL TRADING društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu Lupoglav