GET Nekretnine društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama

GET Nekretnine d.o.o.

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) • osnovano 1989. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 69,7M 70,8M
Dobit (neto) 26,0M 29,7M
Imovina 318,0M 320,2M
Zaposleni 7 7
Prosječna plaća 17,6k 18,5k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 68,0M 67,7M 70,3M 69,7M 70,8M
Poslovni prihodi 67,2M 66,9M 70,1M 69,7M 70,5M
Poslovni rashodi 45,6M 39,6M 40,6M 36,5M 33,6M
Financijski prihodi 805,8k 723,6k 181,1k 57,7k 299,6k
Financijski rashodi 2,69M 1,40M 926,9k 1,53M 971,2k
Ukupni rashodi 48,3M 41,0M 41,5M 38,0M 34,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 16,0M 21,8M 23,5M 26,0M 29,7M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 19,6M 26,6M 28,7M 31,7M 36,2M
Porez na dobit 3,63M 4,85M 5,21M 5,72M 6,53M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 262,5M 258,7M 258,5M 260,8M 242,9M
Nematerijalna imovina - - - 7,03k 8,64k
Materijalna imovina 262,5M 258,6M 258,5M 260,8M 242,9M
Financijska imovina 78,6k 77,7k 6,90k 6,90k 6,90k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 32,5M 29,2M 26,9M 46,8M 71,3M
Potraživanja 3,17M 3,17M 4,00M 3,34M 3,17M
Financijska imovina 3,36M 1,75M 1,93M 2,92M 2,15M
Novac u banci i blagajni 17,4M 15,6M 15,1M 34,7M 61,7M
Ukupno aktiva 318,8M 307,1M 300,3M 318,0M 320,2M