GEOART d.o.o.

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 2016. godine

Kontakt

Kneza Trpimira 9
Trogir

☎ +385 91 920 1817

 

OIB17367485405

MBS060341226

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 490,9k 800,8k
Dobit (neto) 28,3k 165,7k
Imovina 126,7k 332,4k
Zaposleni 3 4
Prosječna plaća 4,75k 4,69k
2020 2021
Prihodi 65,1k 106,2k
Dobit (neto) 3,76k 21,9k
Imovina 16,8k 44,1k
Zaposleni 3 4
Prosječna plaća 631 622

Vlasnici i uprava

Ante Milat jedini član d.o.o, član uprave

GEOART d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 276,4k 299,4k 607,6k 490,9k 800,8k
Poslovni prihodi 276,4k 299,0k 607,4k 490,6k 800,6k
Poslovni rashodi 264,9k 334,0k 542,3k 462,3k 616,2k
Financijski prihodi 27 360 183 283 213
Financijski rashodi 3,38k 1,85k 274 103 47
Ukupni rashodi 268,3k 335,8k 542,6k 462,4k 616,2k
Dobit ili gubitak razdoblja 7,17k -36,4k 61,5k 28,3k 165,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 8,11k -36,4k 64,9k 28,5k 184,5k
Porez na dobit 938 - 3,42k 186 18,8k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 76,5k 47,8k 20,5k 12,5k 99,8k
Nematerijalna imovina - - - - 21,3k
Materijalna imovina 76,5k 47,8k 20,5k 12,5k 78,4k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 27,3k 7,27k 139,4k 114,1k 232,5k
Potraživanja 13,3k 7,07k 130,6k 35,9k 51,2k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 13,9k 193 8,71k 78,1k 181,3k
Ukupno aktiva 103,8k 55,1k 159,9k 126,7k 332,4k

GEOART d.o.o. za arhitektonsko projektiranje i geodeziju Trogir