GEC, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

GEC, d.o.o.

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike • osnovano 1990. godine

Kontakt

Antuna Muhvića 44
Plešce

☎ +385 51 630 111

 

OIB68954548066

MBS040053242

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 25,4M 36,1M
Dobit (neto) 4,62M 3,34M
Imovina 44,8M 49,9M
Zaposleni 15 14
Prosječna plaća 5,65k 6,38k

Vlasnici i uprava

Emil Gec član društva, prokurist
Irena Andlar član društva, član uprave
Jelena Gec prokurist
Rok Andlar prokurist
Tin Andlar prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 29,5M 28,9M 29,6M 25,4M 36,1M
Poslovni prihodi 29,2M 28,8M 27,6M 24,1M 35,6M
Poslovni rashodi 21,8M 22,3M 22,1M 19,5M 31,8M
Financijski prihodi 379,6k 54,0k 2,00M 1,32M 505,1k
Financijski rashodi 519,9k 394,0k 128,3k 286,1k 164,6k
Ukupni rashodi 22,4M 22,7M 22,3M 19,8M 32,0M
Dobit ili gubitak razdoblja 5,87M 4,99M 5,99M 4,62M 3,34M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7,18M 6,15M 7,37M 5,66M 4,12M
Porez na dobit 1,31M 1,16M 1,37M 1,03M 783,6k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 4,91M 6,36M 8,29M 18,8M 20,1M
Nematerijalna imovina - - - - 35,0k
Materijalna imovina 4,91M 6,36M 8,29M 9,10M 8,78M
Financijska imovina 1,95k - - 9,70M 11,3M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 24,9M 27,6M 31,9M 25,9M 25,7M
Potraživanja 5,73M 4,64M 4,49M 13,0M 14,4M
Financijska imovina 16,1M 17,4M 23,3M 11,4M 7,60M
Novac u banci i blagajni 922,8k 4,54M 2,88M 380,5k 1,93M
Ukupno aktiva 30,0M 34,1M 40,3M 44,8M 49,9M

Drugi posjetitelji su još tražili...